Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
  Työryhmien kuulumisia
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3. krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 

Äidinkielen oppimisen edellytykset turvattava

Äidinkielen opettajain liitto (ÄOL) on huolissaan nuorten heikentyneistä luku- ja kirjoitustaidosta. Liitto muistuttaa, että vankka luku- ja kirjoitustaito ovat edelleen kaiken oppimisen perusta. Tämän vuoksi on tärkeää, että äidinkieleen ja kirjallisuuteen varataan riittävästi tunteja ja resursseja läpi koulu- ja opiskeluajan. Lisäksi liitto painottaa, että kieli- ja viestintätaitojen oppiminen on yhteispeliä, josta jokaisella oppiaineella on vastuu kaikilla kouluasteilla.

Peruskoulun uudesta tuntijaosta päätettäessä on muistettava, että oppilaan kielellisen kompetenssin kehittyminen on pitkä prosessi, jossa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksella on merkittävä rooli. Liitto vaatii, että peruskoulun uudessa tuntijakoesityksessä huomioidaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tärkeys ja että tuntimääriä lisätään peruskoulun viimeisillä vuosiluokilla, jotta nuorten yhteiskunnassa tarvitsemia kieli- ja viestintätaitoja voidaan paremmin tukea ja ohjata.

Äidinkielen opettajain liitto muistuttaa, että vaikka perusta elämässä tarvittaville kieli- ja viestintätaidoille saadaan peruskoulussa, on lukion, ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen äidinkielen ja viestinnän opetuksella merkittävä tehtävä nuorten kieli- ja viestintätaitojen ohjaamisessa.

 

Joensuussa 14.1.2012

Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokous