Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3. krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


Äidinkielen opettajain liitto 17.1.2011

Vuosikokoustiedote

Liian suuret ryhmäkoot uhkaavat äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen laatua

Äidinkielen opettajain liitto pitää laadukkaan opetuksen edellytyksenä pieniä opetusryhmiä. Vuoden 2009 PISA-tulosten mukaan suomalaisnuorten lukutaito on edelleen OECD-maiden kärkitasoa, mutta vuoden 2000 arviointiin verrattuna suoritustasoltaan heikkojen lukijoiden määrä on kuitenkin lisääntynyt ja erinomaisten lukijoiden määrä vähentynyt. Yksi tähän vaikuttavista tekijöistä on suuret ryhmäkoot.

Isot opetusryhmät ovat ongelma äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa, jossa viestintä- ja vuorovaikutustaitojen opiskelu on keskeistä. Opettajan on vaikea huomioida ja ohjata henkilökohtaisesti jokaista oppilasta. Myöskään edellytykset harjoitella keskustelemaan eivät ole riittävät. Erityistä tukea tarvitseva oppilas voi suuressa ryhmässä jäädä huomaamatta, ja toisaalta erityisoppilaat tarvitsevat paljon opettajan ohjausta.

ÄOL edellyttää, että valtion tulisi osoittaa lisärahaa ryhmäkokojen pienentämiseen kaikilla kouluasteilla.

Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokous