Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3 krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


Keskustelu- ja kirjoitustehtäviä 

Ihmisiä työssä  -antologian teksteihin

 

1. Vertaile Taina Teerialhon novellin Murskaamo ja Kjell Westön novellin Kabana työpaikkoja

  –    Mitä eroja ja samankaltaisuuksia löydät?

  –    Mitä töitä novelleissa tehdään?

  –    Millainen on esimiehen ja alaisten välinen suhde?

  –    Millaiset ovat työntekijöiden väliset suhteet?

 

2. Kirjoita novellin Murskaamo tapahtumat

    a)  Myrtsi Myöhäsen näkökulmasta

    b)  apupojan näkökulmasta.

 

3. Laadi työpaikkailmoitus sanomalehteen Martinin työpaikasta novellissa Kabana.

 

4. Laadi työpaikkailmoitus Mari Mörön novellissa  Oman koulun poika työskentelevän Martin työtehtävästä

    a)  paikallislehteen

    b)  työvoimatoimiston ilmoitustaululle

    c)  työpaikkana olevan koulun kotisivuille

 

5. ”Ehkä, minä myönsin. Jäin miettimään asiaa”.  Jatka Hannele Huovin novellia Kellarin remontti.

 

6. Kirjoita uutinen paikkakunnan ilmaisjakelulehteen novellin Murskaamo tapahtumista.

 

7. Valitse yksi Asiakkaana-osaston novelleista ja vastaa kysymyksiin.

    1) Millä alalla novellin asiakaspalvelija on?

    2) Millainen asiakaspalvelijan ja asiakkaan välinen suhde on? Mistä huomaat sen?

    3) Miksi asiakaspalvelija suhtautuu hyvin/huonosti asiakkaaseensa? Perustele tekstin avulla.

    4) Kenen näkökulmasta tarina kerrotaan? Miten se vaikuttaa siihen, minkälaisen kuvan lukija saa tapahtumista?

    5) Valitse yksi novellin kohtauksista ja kirjoita se uudelleen vastakkaisesta (asiakkaan tai asiakaspalvelijan) näkökulmasta. Mikä muuttuu?

    6) Piirrä novellin tapahtumista juonikaavio, johon sijoitat tärkeimmät tapahtumat. Mikä on mielestäsi tarinan käännekohta? Miksi?

    7) Miten tiivistäisit yhdeksi virkkeeksi keskeisen kysymyksen, jota novelli pohtii?

 

8. Vertaile Hannu Raittilan novellia Talvirengaspakko  ja Petteri Paksuniemen novellia  Ammattimies  kerää havaintosi taulukkoon.

 

9. Pohtikaa pareittain hyvään asiakaspalveluun kuuluvia asioita. Alla on suoraan lainattu Viestintävarman internet-sivuilta tekstiä (http://www.viestintavarma.com/asiakaspalvelu.php).

Asiakaspalvelu

"Ihmisiä ei hallita muuten kuin palvelemalla heitä.
Tämä sääntö on ilman poikkeusta."


Victor Cousin

 

Onnistunut asiakaspalvelu on asiakastilanteen hallintaa kohtaamisesta lopetukseen asti sekä oikeanlaisen palveluviestinnän taitamista.

Asiakaslähtöisyys ei ole pelkkää markkinoinnin sanahelinää vaan konkreettisia, asiakkaan roolia helpottavia toimintoja. Hyvä asiakaspalvelu vaatii myös oikeanlaisen palveluasenteen sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Lisäksi tarvitaan suuri vastuunottokyky, erityisesti vaikeissa tilanteissa (esim. reklamaatiot). Palvelun laatu on kilpailukeino, johon jokainen omalla toiminnallaan vaikuttaa – hyvin tai huonosti.

 

Pohtikaa pareittain:

– Mihin tekstilajiin internet-teksti kuuluu?

– Mitä Cousinin ajatelmalla tarkoitetaan? Perustelkaa eri tulkintavaihtoehtoja.

– Määritelkää muutamalla sanalla tekstissä lihavoidut käsitteet.

 

10. Lukekaa katkelma romaanista Riikka Pulkkisen romaanista Raja.

   –   Mikä on päähenkilön tilanne kuvatussa romaanikatkelmassa?

   –   Minkälaiset ilmaisut ja kielikuvat kuvaavat päähenkilön toimintaa, mielialaa, tunnelmia ja persoonaa?

   –   Miten miljöö on kuvattu?

   –   Minkälaista asiakaspalvelua päähenkilö saa? Minkälaisin kerronnan keinoin se tulee romaanikatkelmassa ilmi?

   –   Vertaile edellisen tehtävän hyvän asiakaspalvelun käsitteitä romaanikatkelman asiakaspalveluun. Miten ne toteutuvat romaanikatkelmassa?

Kirjoittakaa pareittain romaanikatkelman päähenkilön puolesta valitus. Pohtikaa, onko kyse potilasvalituksesta vai reklamaatiosta. Etsikää kirjallinen malli internetistä tai oppikirjasta opettajan ohjauksella.