YLIOPPILASTEKSTEJÄ 2006

RATKAISUJA KIELENHUOLLON ESIMERKKEIHIN

 

Huom! Useissa tapauksissa parannusvaihtoehtoja on toki useita.

1 Virkerakenne

a) Kirjoituksessa äänensävyä tai voimakkuutta ei näy, joten ne on yritetty paikata huutomerkillä ja kysymysmerkillä. Säälittävä yritys!

b) Kun teknologia paranee, voimme onneksi tulevaisuudessa puhua tietokoneelle milloin ja missä vain.

c) Kuvittele itsesi tulevaisuuteen.  Kumpaa kantaisit mieluummin mukanasi: kännykkää, jossa on vivo-ohjelma (voice in, voice out), vaiko kynää, paperia, kumia ja mahdollista alustaa? Minä ainakin kannan jo nyt kännykkää, modernien ihmisten tapaan.

d) Toisessa kuvassa on suunnilleen samanlaisia vaikuttamispyrkimyksiä kuin ensimmäisessä –tosin vähemmän/niukemmin.

e) Nuorison lukutaito on huonontunut monissa tietoteknisesti kehittyneissä maissa. Crossmann uskoo sen olevan oire alkaneesta muutoksesta kohti toisenlaista kulttuuria ja aikakautta; ”a brave new world” saa vielä uuden merkityksen.

f) Kun Pedrolta kysyttiin, mitä hän luuli kapakoitsijan hänelle kertoneen, Pedro sanoi, ettei hän ymmärtänyt sanaakaan mutta kuunnellessaan hän tunsi ymmärtäneensä kaiken.

g) Hänellä on outo tapa rutistaa koiransa Budia kovaa ja samalla murista sille kiltillä äänellä kirosanoja. Tästä Bud pitää. (tai – kirosanoja, mistä Bud pitää.)

h)  Sama käy ilmi myös Londonin romaanista, koirahan (tai – sillä koira) seuraa tarkasti isäntänsä jokaista liikettä.

i) Runous on vangitsevaa(,) mutta joskus myös vaikeaa ja pelottavaa, koska (tai siksi, että) kukaan ei näe maailmaa samoin.

j) Toisaalta minua kuitenkin yllätti enemmän se, että sain tietää kymmenvuotiaalla pikkusiskollani olevan omat kotisivut. (tai: – – yllätyin, kun sain tietää – –.)

k) Hazard kuva kolumnissaan myös, miten töitä siirretään nykyään yhä useammin erilaisille firmoille ja entiset työntekijät, esimerkiksi siivoojat ja talonmiehet, korvautuvat liikelaitosten työntekijöillä. Näin yhteiskunta kuvittelee säästävänsä, vaikka näin lisääntyvät työttömät ja eläkeläiset ovat yhteiskuntamme kasvava rasite.

l) Sissejä vastaan taistelevan osapuolen usein toistaman sanoman mukaan sen vastustajan toiminta on joskus hyvin lähellä terrorismin kaltaista toimintaa (tai terrorismia). Tätä näkemystä on esitetty kuitenkin myös sissien toiminnasta hallituksen toiminnan arvostelun yhteydessä (?).

m) Ensin Jeesus istuutui alas ollakseen samalla tasolla yleisönsä kanssa ja antaakseen heillekin mahdollisuuden istua.

n) Tällaisille sivuille eksyessä kannattaa kuitenkin muistaa katsoa niitä sopivan kriittisesti, sillä loppujen lopuksi ne kertovat vain sen, mitä sivujen haltija haluaa meidän tietävän.

o) Sivuista käy kuitenkin varmasti ilmi yksi asia: sivun haltijan omat atk-taidot.

p) Tekniset keksinnöt kehittivät myös sodankäyntiä.

q) Toisen maailmansodan jälkeen alkanut kylmä sota asetti vastakkain kaksi suurvaltaa kilpailemaan maailmaherruudesta: Yhdysvallat vastaan Neuvostoliitto – demokratia vastaan kommunismi.

r) Heti tekstin alussa sanotaan yleisesti ajateltavan, että median kuvat aiheuttavat väkivaltaa. Tutkimusten ja Juha Varton mukaan itse kuvat eivät aiheuta väkivaltaa, vaan sitä synnyttää kieleen perustuvan pohdinnan ohittaminen.

s) Ihmisen toimintaa ohjaa pohjimmiltaan halu lisätä omaa onnellisuutta. Siitä voidaan päätellä, että pohjoismaiset nuoret tuntevat olevansa onnellisempia työssä, jossa heillä on hyvät työtoverit, mielenkiintoinen työ ja terveellinen työympäristö, kuin työssä, jossa näitä ei ole, vaikka palkka olisi korkea(mpi).

t) Suomi-hevi on tehnyt uuden aluevaltauksen, jota ei hevillä unohdeta, olipa syynä sitten voimakas heavyboomi tai se, että kansa on kyllästynyt Päiviö Pyysalon ja kumppaneiden seesteisiin, toisin sanoen turhanpäiväisiin pop-rallatuksiin. Niiden niin sanotun menestyksen myötä Suomelle on jäänyt Euroviisuista käteen vain karu lausahdus: ”Suomi, zero points.”

u) Jos viesti ei mene perille, voisi Westersundin mukaan äänen korottamisen sijaan kiinnittää huomion liikkeisiin.

2  Välimerkit

a) Teknologia on myös haavoittuvaista, ja ajatus ihmiskunnasta, joka on täysin avuton ilman sitä, on pelottava.  (Tai eri virkkeiksi: Teknologia on myös haavoittuvaa. On pelottavaa ajatella ihmiskuntaa, joka on täysin avuton ilman sitä.)

b) Pedro kertoi kaiken Espanjan sodasta, (ja) kapakoitsija (kertoi) vaimostaan ja pojistaan.

c)  Pelkkä tunne, että joku on lähellä ja kuuntelee, auttaa jaksamaan.

d) Ei ollut kuin ajan kysymys, milloin tukipalvelut avautuisivat kilpailulle myös Suomessa.

e) Tarvittaisiin äärimmäisen voimakas johtaja sekä alistettu kansa.

f) Ihminen pyrkii luonnostaan olemaan parempi kuin toinen sekä alistamaan heikompaa.

g) Oma koiranikin otti minua usein hellästi kiinni käsivarresta, ja entisen kissani leikeistä jäi käteeni monesti punoittavia naarmuja.

h) Poika suojasi runoa sateelta pitäen takkinsa helmoja sen päällä, ja runoilija sai siepattua runon ytimen talteen. (TAI: -- siepattua talteen runon ytimen.)

i) Elääkseen vapautuneena ja jouten ihmisellä ei saisi olla selvittämättömiä huolia taakkana(an).

j) Ihmiset kautta maailman tuntevat sen, ja siinä esitetyt periaatteet ohjaavat miljoonien ihmisten elämää.

k) Poliitikot kuitenkin päättävät asioista, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään, ja edustavat kansaa. (Virke olisi sujuvampi muodossa Poliitikot kuitenkin edustavat kansaa ja päättävät asioista, jotka –– .)

l) Lisäksi ulkomaanmarkkinoille mentäessä vieraskielinen nimi on vain hyväksi.

m) Sitä paitsi jos tosissaan haluaa kuulla valtaosin suomenkielistä musiikkia, sellaistakin soittavia kanavia löytyy useita (mielin määrin?).

n) Näitä suuria pörssiyhtiöitä ei kuitenkaan olisi ilman kielitaitoisia johtajia.

m) Propagandan tavoitteena on istuttaa ihmisten mieliin sekä uskoa että pelkoa.

n) Moll tuntuu uskovan, että äidinkielisellä nimellä on jonkinlainen maaginen vaikutus  yrityksen menestymiseen ja että kotimaan markkinat riittävät tyydyttämään kaikkien yritysten voiton tarpeet.

o) Jeesus kysyy muun muassa: ”Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?”

p) Siinä ei ollut liiemmin aikaa liikkeillä viestimiseen, vaan päädyin huutamaan naama punaisena: ”Ei, seis, poika!”

q) Vartokin toteaa Vienosen kirjoituksessa: ”Kaikki asiat on kuvitettava, koska vain silloin arkielämässään kuvien ympäröimäksi joutunut median kuluttaja kokee, että uutinen on totta.” TAI  Vartokin toteaa Vienosen kirjoituksessa, että kaikki asiat on kuvitettava, jotta arkielämässään kuvien ympäröimä median kuluttaja kokee uutisen olevan totta.

r) Oikean hetken ollessa vaarassa kadota päähenkilökin pohtii: ”Ja mitä merkitystä millään olisi sitten ollut. Ei niin mitään.”

3  Mikä pronomini? Mihin se viittaa?

a) Vaikka kirjoitetun kielen edut ovat mielestäni ylivoimaiset tietokoneistettuun kulttuuriin nähden, on kirjoituksella vastassaan vihollinen, jolla on moderni teknologia aseenaan.

b) Puhuvaa tietokonetta en haluaisi omana aikanani nähdä!

c) He tunsivat varmasti toistensa myötätunnon ja tuen, jota he toisilleen antoivat.

d) Neruda antaa sellaisen kuvan, että viestintä ja vuorovaikutus ovat suuria asioita ihmisten välillä. Niiden avulla kohdataan vaikeuksia ja päästään niistä yli.

e) Mainos haluaa jakaa kuluttajat kahteen ryhmään ja luoda yhteisöllistä painetta ostaa kyseisiä / mainostajan tuotteita.

f) Runoilija-kertoja velvoitti paimenpojan vahtimaan, ettei hiekkaan kirjoitettu runo tuhoutuisi sillä aikaa kun hän itse hakee kynän ja paperia kirjoittaakseen runon muistiin.

g) Lukiolaiset joutuvat kilpailemaan keskenään myös ylioppilaskirjoituksissa, jotka eivät välttämättä mittaa kunnolla oppilaiden osaamista mutta jotka kuitenkin jossain määrin määräävät ihmisen menestymisen ja arvon tulevaisuudessa (miel. -- vaikuttavat menestykseen ja arvostukseen myöhemmin).

h) Atk-taitojen merkitys kasvaa koko ajan teknologian kehittyessä, minkä vuoksi perustaitoja opetetaankin jo peruskoulussa.

i) Jos susi vahingoittaa tai tappaa karjaa, olisi peto/susi tapettava.

j) Tärkein tukioppilaiden tehtävä oli puuttua kiusaamistilanteisiin, joita tapahtui onneksi harvoin.  (miel. – joita onneksi oli harvoin/vähän.)

k) Jotkin sivut saattavat olla todellisia taidonnäytteitä, jotka kertovat haltijan hyvistä atk-taidoista.

l) Onneksi kaikkia tekniikan alan uusia sanoja ei kaikkien ole pakko ymmärtää.

4  Sijamuotojen käyttö, rektiot

a) Olemme omaksuneet eri elämän- ja ihmisarvot kuin vanhempamme.

b) Mikäli kuvaa ei ole kommentoitu kuin muutamalla kuvatekstin lauseella, lukijan mielikuville ja spekulaatiolle jää usein liikaa tilaa.

c) Maallista omaisuutta ei enää käytetä ihmisen tärkeyden ja arvon mittapuuna.

d) Kädelliset ja linnut oppivat elämänsä aikana uusia taitoja, jotka helpottavat elämässä selviytymistä.

e) Väkivaltainen politikointi alkoi muinaisesta Egyptistä.

f) Kannattaisikohan tulevaisuutta ajatella hiukan avoimemmin?

g) Minusta tietokoneistetun puheen moderni kulttuuri on voittaja.

h) Tarvittavan alkupääoman tulisi olla suuri, mutta se maksaisi pian itsensä takaisin.

i) Kirjassa Patricia (+ sukunimi!) korostaa eläinten kykyä huomioida eleitä.

j) Itse en osaa pitää Michael Jacksonia lapsiin sekaantujana. (Tai: Mielestäni M.J. ei ole lapsiin sekaantuja.)

k) Myös muunlaiset luonnon tilan häiriöitä korostavat kuvat herättäisivät ihmiset näkemään teollisuuden ja kuluttamisen aiheuttamia ongelmia. 

l) Osama bin Ladenin puhe tehoaa uskovaiseen kansaan/puhuttelee uskovaista kansaa, sillä puhe korostaa Jumalan kunnioitusta.

m) Oikea määrä oikeuksia ja velvollisuuksia on yksi kansan tyytyväisyyden tae.

o) Valtion tuki luo turvallisuuden tunteen.

p) Hänen mukaansa kirjoittaminen on ohimenevää tekniikkaa, jonka kehittyneemmät tekniikat korvaavat. Vastaavasta kehityksestä hän ottaa esimerkiksi autojen tulemisen hevosten ja rattaiden tilalle. Autotkin tuomittiin aluksi meluisina ja vaarallisina.

q) Kirjoittajan mukaan eläimet tulkitsevat luimistelun ystävälliseksi käytökseksi ja kehotukseksi tulla niiden luokse.

 

5  Verbimuodot

a) Pienipalkkaisen  kesätyön jälkeen vannoo käsi tyhjän lompakon päällä, ettei enää ikinä mene kyseiseen paikkaan töihin.

b) Mitä piinallisempi kesätyö nuorella on takanaan, sitä päättäväisemmin hän  tähtää mielenkiintoiseen ja palkitsevaan työpaikkaan tulevaisuudessa.

c) Artikkeli kertoo eri asiantuntijoiden tietoja ja näkemyksiä siitä, mitä kirjoittamiselle tapahtuu tulevaisuudessa.

d) Tämä savolainen yhtye soittaa hyvinkin raskasta rockia 1970- ja 1980-lukujen tyylillä, mutta laulaa Suomeksi ja vieläpä Savon murteella.

e)  Puheen ja kuvan kulttuurin ja kirjoitetun kulttuurin vertailussa ovat mielestäni hyvin esillä kulttuurien edut ja puutteellisuudet.

e) Lehden mukaan kuvat on usein mielletty totuudeksi.

 

6  Substantiivitautia ja tyhjiä sanoja

 

a) Eri lajien käyttäytymistä ohjaavat erilaiset tekijät.

b) Koirien luonteet vaikuttavat niiden viestintätapaan.

c1) Tekstissä kirjoittamista pidetään negatiivisena (tekniikkana), suorastaan kriisinä.

c2) Voi myös olla mahdollista, ettei kenraali halunnut kohdata julmaa todellisuutta, vaan eli omaa elämäänsä kirjojen kautta (miel. avulla).

d) Koirien luonteet vaikuttavat niiden viestintätapaan, ainakin Londonin kirjan mukaan.

e) Hän kertoo esimerkkinä (tästä), miten hänen koiransa ei pidä siitä, että vieras ihminen nostaa sitä.

f) Koira on eläin, joka etsii millaista huomiota tahansa.

g) Naurun kiljahdukset, itkua ja huuto, kiivas keskustelu ja nuoren parin halaus – niitä  kaikkia näin tänä aamuna kouluni aulassa.

h) Nykytrendien mukaiset ulkomaiset nimet ja kyltit elävöittävät paikkoja. Olen täysin samaa mieltä Mollin kanssa erisnimistä: niitä ei tule kääntää. (TAI: –  – Mollin kanssa siitä, ettei erisnimiä tule kääntää.) Jännittävät nimet ja logot ovat vain hyväksi yrityksille.

      Sen sijaan on loukkaus tuottajaa kohtaan kääntää elokuvan nimi tökerösti suomeksi.

 

7  Muodissa löytyy – vältettäviä muoti-ilmauksia ja vierasperäisyyksiä

a) Suomessa on toimiva –  –. Totta kai on myös –  –.

b) Kirjoittaja toteaa, että komentaessaan koiraa ihminen saattaa –   –.

c) Kansainvälisyys on (nykyään) muoti-ilmiö.

d) Jokin ylempi taho on aina pyrkinyt muuttamaan ihmisten ajatuksia.

e) -- lisätuloja tupakasta/ tupakan myynnistä.

f) -- herättäneet paheksuntaa ja sotatoimien (aiheellisuuden) kyseenalaistamista.

g) --iso osa suomalaisista pitää suomalaisuutta positiivisena / suhtautuu suomalaisuuteen positiivisesti.

h) Kuitenkaan uutisesta todella kiinnostuneet henkilöt eivät katso pelkkää kuvaa, otsikkoa tai kuvatekstiä vaan lukevat ja pohtivat (tosissaan/vakavasti) uutista ja sen merkitystä.

i) Uutiskuvien oletetaan siis lisäävän uutisen uskottavuutta, ja samalla niiden myös uskotaan olevan totta.

j) Ehkä huomattavin lukemistani kirjoista saamani opetus on tiivistettävissä havaintoon, että rakkautta on monentasoista/monenlaista.

k) Tulevaisuus tuo kuitenkin suuria yhteiskunnallisia haasteita, kuten globalisaation aiheuttamat muutokset/ongelmat.

l) Olisi täysin järjetöntä, jos suurin osa ohjelmista olisi suomalaisia. Televisio on jo nyt täynnä uusintoja. Mitähän ohjelmistossa olisi, jos kaikki tuontisarjat jäisivät pois?

m) Minäkin luotan (, sittenkin,) kykyymme ymmärtää säilyttää arvokkaan äidinkielemme aseman. (TAI notkeammin:  Luotan sittenkin siihen, että ymmärrämme säilyttää äidinkielemme ja vaalia sen asemaa.)

8   Sanasekaannuksia

a) Kuva ei kuitenkaan kerro kaikkea, vain omat tulkintamme aiheesta

b) Yhtä lailla kuin ihminen tekee kodistaan asuttavan, hän haluaa, että työpaikka on työskentelyn arvoinen

c) Niin kauan kuin ihminen käyttää vain lajilleen tyypillistä puhetta, ymmärrys ei voi olla täydellistä.

d) Myös eläimet ja ihmiset voivat viestiä toisilleen eri tavoin

e) Valkoisiin pukeutunut nainen edustaa viattomuutta, ja hänet on sijoitettu/pantu niin sanotun pahan mustan naisen viereen.

f) Tulevaisuuteen voi taas katsoa pää pystyssä.

g) Lainasanat ovat lisääntyneet huomattavasti.

h) Lainasanojen käyttö asettaa kuulijan kiusalliseen asemaan, kun hän ei ymmärrä sanojen tarkoitusta.

 

9  Yhdyssanat

a) ennen kaikkea

b) toisin kuin

c) Puhuminen kertoo aina enemmän kuin kirjoitus, koska puheessa ovat mukana äänen voimakkuus ja (äänen) sävy

d) Pikku hiljaa

e) niin kuin

f) koko ajan

g) Eihän 10-vuotias (miel. kymmenvuotias) ala-astelainen osa tehdä omia Internet-sivuja! Yläasteikäinen veljemme olikin auttanut siskoani

h) lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta

i) Sissisodankäynti  (miel. sissisota) yleistyy muita sodankäynnin muotoja enemmän, koska jokaisella valtiolla ei ole varaa kehittää asetekniikoitaan

j) tämän ajan henki rockmusiikissa (tai: rock-musiikissa)

k) 30 vuotta

l) eri lailla

m) –  – suomen kielellä, vaan englannin kielen taito –  –

TESTAA TAITOSI

a) Nykyään Suomessa vaikutetaan (ihmisten/kansalaisten) mieliin korkeintaan monikansallisten yritysten mainoksilla, joissa yritykset markkinoivat itseään.

b) Suomikaan tuskin aina välttyy uutispropagandalta, vaikka suunta onkin parempaan – ellei tämäkin ajatukseni ole propagandan tuote.

c) Tuolloin kuvan tarkoitus oli luoda yhteishenkeä ja työtahtoa Samantyylisiä julisteita oli varmaan sen ajan Neuvostoliiton jokaisessa kadunkulmassa.

d) Onko tulevaisuuden nainen (siis) vain seksipalveluita ja lapsia tuottava siivous- ja ruuanlaittokone?

e) Ratkaisu (ongelmaan) ei kuitenkaan ole oikea. Tämä Ranskan käytäntö vaikeuttaa lasten kieltenoppimista.

f) Nykyrockissa käytetään hyväksi jopa keskiajan klassista musiikkia, mikä onkin lisännyt sen ajan mestarisäveltäjien arvostusta. Mitähän mieltä  suuret mestarit, kuten Mozart ja Beethoven, olisivat tällaisesta sekoituksesta / sekoittelusta / lainailusta?