Ylioppilasaineita 2007

Kielihuoltamo (s. 185–192)

 

Ratkaisuja Kielihuoltamon esimerkeihin

 

I Yhteen vai erikseen?

a) Rajalan tarkoituksena lienee ollut laatia humoristinen pelaajatyyppierittely.

b) Kohtuupelaaja, vastustaja ja aikuisiällä syttynyt -osioissa Rajala kirjoittaa jo hieman sinnepäin.

c) Heistä kasvaa niin sanottuja  ”mulle kaikki heti” -ihmisiä.

d) Naisten asema on viime aikoina parantunut huomattavasti.

e) Suomalaisperheen kehityssuunta on huono, toisin sanoen se on sama kuin tähänkin asti.

f) Rajalan luokituksesta tulee mieleen vain mieshenkilöitä. (Rajalan luokitus tuntuu koskevan vain miehiä.)

g) Optimismi vaatii monelta ennen kaikkea periksi antamattomuutta.

h) Lauri leikki sisarensa kanssa ulkona, isä oli töissä ja äiti toimitti normaaleja siivous- ja pyykkäysrituaalejaan sisällä.

i) Tämänhetkisellä, tuhlailevalla elämäntyylillä ei ympäristöä paranneta.

j) Lasipullot ovat erikokoisia, -värisiä ja -muotoisia.

k) Enää ei ole selvää, ettei mies voisi laittaa Omo-pyykinpesuainetta pyykkikoneeseen ja sitä sitten päälle. (–  – ja käynnistää sitä sitten.)

l) Me kohtuupelaajat virkistämme itseämme pelaamalla välillä uusia ja välillä vanhoja pelejä.

 

II Pronominit ja niiden viittaussuhteet

Joihinkin esimerkkien kömpelyyksiin on tässä tarjolla yksi parannusvaihtoehto – muitakin toki voi olla.

a) Yritys, jossa isäni työskentelee, on kuitenkin suhteellisen pieni, eikä sillä ole ainakaan toistaiseksi suunnitelmissa siirtyä Aasian puolelle.

b) Toivottavasti jokunen yritys jää pitämään yllä perinteitä kotimaahansa, vaikka yritykset sitten tuottaisivatkin vähemmän.

c) Suomalaisen perheen kehittyminen on nykyään muuttanut suuntaansa. Muutosta luonnehdittiin eräässä aikakauslehtihaastattelussa näin: ”Suomalaisessa perheessä lapset ovat ottaneet vallan ja naiset miehen paikan.”

d) Lisäksi isä on aina isä. Uskon, että hänelle suodaan aina asema perheen päänä, sillä kunnioitus ja vahvuus, joista ei tarvitse edes ääneen sanoa, pysyvät ajasta ja hetkestä riippumatta.

e) Nykyään jopa molemmat vanhemmat ovat toisinaan omistautuneet liikaa työlle.

f) Roolien vaihtuminen on vaikuttanut perheen kehittymiseen ja toimintaan sekä myönteisesti että kielteisesti.

g) Meidän, jotka olemme saa(tta)neet ympäristön huonoon tilaan, on myös tehtävä työtä ympäristön elvyttämiseksi.

h) Valtaosa ympäristötietoisesta väestöstä olisi valmis lakkauttamaan saastuttavimmat tehtaat tai rakentamaan niistä vähemmän saastuttavia.

i) Jo pelkkä sana nörtti tuo mieleen pojan, jolla on silmälasit päässä ja joka kököttää tietokoneen äärellä. (Tai notkeammin: –  – tuo mieleen simälasipäisen pojan, joka kököttää –  –.)

j) Myönnän olevani pessimisti. Olen useaan otteeseen yrittänyt taistella irti pessimisistäni/asenteestani/suhtautumisestani, kylläkin tuloksetta.

k) Vaikka lapsen vanhempi olisi yksinhuoltaja, lapsella on oikeus tavata toista vanhempaansa.

l) Monet kehitysmaat ovat kieltäytyneet osallistumasta päästösopimuksiin, koska ne estäisivät niiden hyvin alkaneen elintason kohoamisen.

 

III Sananvalinta ja muita kömmähdyksiä

a) Nuoret itsenäistyvät suhteellisen varhain, koska vanhemmat ovat töissä.
b) Nuoriso on paljon omilla teillään vanhempien tietämättä. Itsenäisyydellä / Nuorten yksinäisyydellä on siis varjoisakin puolensa. Muistettakoon kuitenkin, ettei tilanne joka taloudessa ole samanlainen.
c) Miehen asema perheen päänä on heikentynyt tasa-arvon tavoittelun myötä. (Lauseke ”vaimon ohjeistuksen tasolle” on kovin hämärä.)
d) Nykyajan tavalliseen suomalaisperheeseen kuuluvat työssä käyvä äiti ja isä sekä keskimäärin kaksi lasta.
e) Näin voi havainnollistaa sen, että miesten asema perheissä on
heikentynyt, samoin heidän pitämä kuri. Samalla on vähentynyt myös perheen parissa vietettävä aika.
f) Miehen paikan ja roolin ovat voineet viedä myös entisestään yleistyvät avioerot. Vanhempien erotessa lapset jäävät useimmiten äidille, vaikka miesten yksinhuoltajuus yleistyykin.
g) Miehiä nähdään yhä useammin koti-isän roolissa. Tilanne näyttää lastenkin kannalta valoisammalle, kun heillä on tuttu ja turvallinen perheenjäsen lähellä.
h) Moni haluaa varmasti ottaa suurempaa vastuuta elämästään ja koettaa pärjätä omillaan ilman vanhempien avustusta.
i) Entisen ja nykyisen perhemallin välillä on suuri ero. / Entinen perhemalli on murtunut uuden tieltä. Myös perheen käsite on muuttunut entisajoista. Itse en kuitenkaan katso suomalaisen perheen muuttuneen radikaalisti.
j) Rajalan olisikin kannattanut nimetä vastustajien ryhmä vähäisiksi pelaajiksi.
k) Perheissä naisten asema on kohentunut / vahvistunut.
l) Jatkuvasti kohonnut elintaso on myös varmasti mahdollistanut entistä tuhlailevamman elämäntyylin.

 

IV Verbien ja nominien taivutusmuodot

a) Uusperheissä, jossa nuorten äitien opiskelut keskeytyvät lapsen saannin myötä, on toimeentulo-ongelmia, ja keskeytyneitä opintoja on vaikea aloittaa uudelleen.
b) Tulevaisuus näyttää varmasti valoisalta, vaikka suruitta emme  pääse(kään).
c) Artikkelissa pohditaan syitä afrikkalaisten optimismiin.
d) Yksi vaihtoehto on, että Aasiaan saataisiin samanlaiset työehdot, kuin lännessä jo on.
e) Rajala on kirjoittanut eri pelaajatyypeistä hieman humoristiseen sävyyyn. / Rajala kuvaa eri pelaajatyyppejä humoristisesti.
f) Rukous on yhteydenpitoa Jumalaan. Rukous voi olla avunpyyntö tai vaikkapa katumuksen ilmaus tehdyistä teoista.
g) Nainen osaa panna miehelleen vastaan eikä aina alistu tämän määräyksiin.
h) Voimme vain vedota Jumalan armoon. Ihminen ei voi syyllistää Jumalaa tai vaatia Häneltä mitään.
i) Adoption perusteiden täytyy kuitenkin olla vakavammat kuin pelkkä muotivillitys.
j) Esineitä ei tällöin aleta etsiä sen kummemmin.

 

Kodissa V, VI ja VII  autenttisten lainausten ongelma on usein epätarkka ajattelu ja ilmaisu, joita on melko vaikea korjata kontekstia tuntematta. Seuraavassa on pyritty ehdotuksiin, jotka olisivat ymmärrettäviä ja kirjakielen mukaisia. Alla olevien korjausvaihtoehtojen lisäksi tietenkin on monia muita tapoja ilmaista asia korrektisti.

 

V Sanajärjestys

a) Kun teollisuustuotantoa siirretään halpatyömaihin, suuria määriä ihmisiä jää työttömiksi. / Kun teollisuustuotantoa siirretään halpatyömaihin,  työttömäksi jää suuria määriä ihmisiä.

b) Valtiolle tulee kustannuksia huolimatta siitä, koulutetaanko ihmisiä uudelleen vai jäävätkö he työttömiksi.

c) Varsinkin vanhemmuutta ihailevilla nuorilla, on vastuun jakautumisesta perheessä aivan liian ruusuinen käsitys. Kaiken kaikkiaan perheen vallanjako ja tulevaisuus riippuvat nuorista itsestään. d) Köyhissä maissa taistellaan/ käydään kamppailua myös terveydenhuollon ja hygienian puolesta.

e) Harppaaminen maatalousvaltaisesta  yhteiskunnasta informaatioteknologiseen aikakauteen paransi suomalaisten elintasoa ja vähensi ihmisten eriarvoisuutta.

 

VI Pää- ja sivulauseet, sidokset

a) Elektroniikkateollisuus ei ainut osa-alue, jossa tuotantoa siirretään muualle./ Elektroniikkateollisuus ja muutkin teollisuuden alat siirtävät tuotantoaan muualle.

b) Irtisanottavat työntekijät eivät juurikaan ole nuoria, joita olisi helppo kouluttaa uudelleen ja työllistää. /Irtisanottavia työntekijöitä, jotka eivät usein ole nuoria, ei ole helppo kouluttaa uudelleen ja työllistää.

c) Suomeenkin jää varmasti tiettyjä tuotannonaloja.

d) Kykeneekö Suomen kokoinen pieni maa työllistämään kaikkia teollisuudesta työttömäksi jääviä?

e) Maailman suuret tapahtumat herättävät paljon keskustelua. Esimerkiksi sodissa pyritään usein selvittämään maailman johtajien tekemiä ratkaisuja.

f) Kun palasimme lomalta töihin, meitä odotti suruviesti pitkäaikaisen kollegamme kuolemasta.

g) Monia askarruttaa, miten me kahdella jalalla kävelevät ja nokkelat ihmiset olemme saaneet alkumme. / Miten me kahdella jalalla kävelevät ja nokkelat ihmiset olemme saaneet alkumme?

h) Kukaan ei voi kuitenkaan tietää, onko Jumala evoluutiovoimien lähde.

i) Tyypillisin näistä on ydinperhe, johon kuuluvat vanhemmat ja heidän biologiset lapsensa. / Ydinperheellä tarkoitetaan perhettä, johon kuuluvat vanhempien lisäksi heidän biologiset lapsensa.

j) Tällä hetkellä suurin uhkamme on saastumisen aiheuttama ilmastonmuutos. Meidän ei kuitenkaan pidä kuvitella, että saisimme vain lisää kauniita kesäpäiviä. Itse asiassa koko luonto on suistumassa tasapainostaan.

k) Monet hyvää tarkoittavat ekoteot ovat aiheuttaneet vain tuhoa. Esimerkiksi kettutytöt vapauttivat minkkejä luontoon. Koska minkit pärjäsivät liiankin hyvin luonnossa, he aiheuttivat samalla vesikon sukupuuton ja monien vesilintukantojen romahduksen.

l) Ihmiskunnan tulevaisuus herättää mielenkiintoisia kysymyksiä: pelastavatko kehittyneet aivomme meidät, vai aiheuttaako älykkyytemme lopulta tuhomme?

m) Meistä länsimaalaisista tekee usein pessimistisiä se, että vaikeita asioita kohdatessamme luovutamme liian helpolla.

n) Ainaiset pettymykset voivat kuitenkin lannistaa optimisteja. Esimerkiksi aiemmin toiveikkaat kenialaiset ovat pettyneet hallitukseen, ja enää 26 prosenttia heistä uskoo tulevan vuoden olevan parempi kuin edellinen.

o) Lapsi ei aina saa heti tahtoaan läpi, mutta kun kitinä jatkuu tarpeeksi kauan, vanhemmat antavat periksi, ja lapsen tahto voittaa jälleen.

p) Pappa osasi pitää meillekin kuria, koska hänen lapsuudessaaan kuritus ei ollut kiellettyä./ Pappani lapsuudessa kuritus ei ollut kiellettyä, ja pappa osasi pitää meillekin kuria.

q) Kyselyssä, jossa tiedusteltiin, tuleeko seuraavasta vuodesta edellistä parempi, afrikkalaiset osoittautuivat myönteisimmiksi.

 

VII Lauseenvastikeongelmia

a) Useimmat lasta haluavat tulevat raskaaksi ja synnyttävät täysin terveen lapsen.

b) Verratessani toimittajan esittämiä pelaajatyyppejä omaan tuttavapiiriini pidän luokittelua liioiteltuna mutta osittain osuvanakin.

c) Vaarallisten olojen takia, jos esimerkiksi tulee myrskyjä, matkoja joudutaan perumaan.

d) Luonto tavallaan kostaa ihmiselle hänen aiheuttamansa vahingot.

e) Perheen kehitystä voi kutsua laadultaan kiitettäväksi, sillä tasa-arvoisuus korostuu, eikä perheen sisälle muodostu yhtä suurta auktoriteettia, joka määräisi perheen elämästä.

f) Perloksella on irtisanottu vuoden alusta lähtien yhteensä noin 2000 työntekijää.

g) Kun nuorilta puuttuvat vanhemmat, he joutuvat usein huonoille teille. Samalla opiskelukin kärsii.

h) Nykyajan yksilöä korostava kulttuuri ja tekniikan jatkuvan kehittyminen ovat saaneet meidät vaatimaan itsellemme enemmän mukavuuksia ja unohtamaan ympäristön hyvinvoinnin./ Nykyajan individualistinen kulttuuri korostaa yksilöä, ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Vaadimme itsellemme yhä enemmän mukavuuksia ja unohdamme ympäristön hyvinvoinnin.

i) Ihminen tarvitsee uskoa ja luottamusta parempaan jaksaakseen odottaa muutosta.

j) Saatuamme myöhemmin oman tietokoneen Tetris piti yhä pintansa suosikkipelinämme. / Vaikka myöhemmin saimme oman tietokoneen, Tetris piti pintansa suosikkipelinämme.

k) Astuttuaan työelämään naiset alkoivat hahmottaa roolinsa perheessä uudella tavalla. / Koska naiset astuivat työelämään, he alkoivat hahmottaa roolinsa perheessä uudella tavalla. 

 

VIII Välimerkit

a) Kun isä tuli kotiin illalla, äiti oli laittanut ruuan valmiiksi.

b) Enää rumasti puhuneiden lasten suuta ei pestä saippualla, ja tämä myös näkyy lasten ja nuorten käyttäytymisessä.

c) On varsin tavallista, että naisetkin käyvät töissä.

d) Vaikka meitä lapsia on viisi, en tunne, että olisimme kaapanneet vallan.

e) Huomioida tulisi myös, että mitä vanhemmaksi lapset kasvavat, sitä enemmän heille voi jakaa vastuuta.

f) Samalla ihmetellään, miksi lasten ja nuorten paino on kasvussa.

g) Kun miettii, mitä kaikkia tehtäviä nainen hoitaa, tulee väkisinkin ajatelleeksi, mitä tehtäviä jää miehen hoidettavaksi.

h) Eräs tuttavaperheeni, johon kuuluu äiti, isä ja tytär, on täysin erilainen. Perheen isä on hiljainen ja kiltti mies, jota vaimo hyppyyttää paikasta toiseen.

i) Oikeasti nörtit eivät muuta tee, kuin ovat  kanssakäymisissä toisten kanssa – mutta vain virtuaalisesti.

j) Internetissä pelatessaan nörtit keskustelevat vastustajiensa kanssa, ja kun peli ei ole käynnissä, nörtti kommunikoi IRC:n keskustelukanavalla.

k) Eräässä aikakauslehtihaastattelussa esiintynyt luonnehdinta ”Suomalaisessa perheessä ovat lapset ottaneet vallan ja naiset miehen paikan” ei kuitenkaan mielestäni kuvaa perheen nykytilaa. Luonnehdinta on mustavalkoinen ja antaa ymmärtää, että olisimme siirtyneet suoraan ”sovinistisikojen” aikakaudesta ”feministiemakkojen” aikaan.

l) Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumissa: ”Kun sinä rukoilet, mene huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile Isääsi.”

 

 

IX Yleistä kiemuraisuutta ja hämäryyttä

Tämän osion virkkeissä on monia huteruuksia, kuten outoa sanajärjestystä ja hämäriä viittaussuhteita, epätäsmällisiä sananvalintoja ja substantiivitautia. Myös pää- ja sivuasioiden sekaantuminen vaivaa monia esimerkkejä. Tässä esitetyt parannusehdotukset ovat vain yksi mahdollinen tapa ilmaista (usein jopa tulkinnanvarainen) ajatus selkeästi.

 

a) Naisen aseman muuttuminen näkyy myös omassa perheessäni. TAI Myös omasta perheestäni löytyy esimerkki naisen aseman muuttumisesta.

b) (Ensimmäinen lause on turha, tyhjä.) Jotkut aloittavat pelaamisen vasta aikuisena. Lapsuudessa ja nuoruudessa pelaamisen ovat estäneet ehkä rahan puute tai se, että vanhemmat ovat kieltäneet pelaamisen. (Myös viimeinen sivulause on käsittämätön.)

c) Tavoittelemaamme elämäntyyliin kuuluu muodin mukaan meneminen. Haluamme myös matkustella ja esimerkiksi vaihtaa autoa.

d) Varmasti (nämä/tällaiset) vanhemmat miettivät, mitä muut ihmiset ajattelevat heistä, kun he kurittavat lapsiaan.

e) Valtaosa ihmisistä on vain juhlapyhäkirkkoilijoita. Luen myös itseni tähän kategoriaan. Uskonnosta tuleekin kasvatuksen myötä helposti vain yhteiskunnan asettamien odotusten mukainen tapa.

f) Jos suomalaisten perheiden nykytila säilyy nykyisellään, ei tulevaisuudesta voi odottaa kovin ruusuista. Perheen yhteenkuuluvuuden tunne kasvaisi, jos jokainen perheenjäsen panisi itsensä likoon perheen hyväksi päivittäin.

g) Länsimainen ihminen arvostaa muodikkuutta, elämän hauskuutta ja helppoutta yhä enemmän. Niinpä hänellä on usein paljon harrastuksia ja varojen mukaan niissä tarvittavat parhaat mahdolliset välineet.

h) Ympäristöongelmat ovat olleet joidenkin tiedossa jo kauan, mutta niistä ei ole välitetty paljoakaan. Nykyisin tietoisuus ympäristöongelmista on entistä laajempaa ja huoli ympäristön tilasta on alkanut kasvaa varsinkin nuorison keskuudessa.