Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3. krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


Maiden nimet seitsemällä kielellä

Kotuksen Kaino-aineistopalvelussa

 

Mikä on Bolivian nykyinen pitkä virallinen nimi? Mikä on Belarus suomeksi?
Ja kumpi olikaan suositus, Viro vai Eesti? Vastaukset näihin ja moniin
muihin maailman itsenäisiä valtioita ja niiden kaukaisia erillisalueita
koskeviin kysymyksiin saat Maiden nimet seitsemällä
kielellä -verkkoaineistosta, joka on vapaasti käytettävissä Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksen aineistopalvelussa Kainossa osoitteessa
http://kaino.kotus.fi/maidennimet.

Maiden nimet esitetään suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi, englanniksi,
ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Venäjän kyrilliset kirjaimet on lisäksi
translitteroitu suomen kansallisen translitteroinnin mukaan. Myös koko
sivusto on käännetty näille kielille. Kyseessä on siis monikielinen
julkaisu, jota voivat käyttää muutkin kuin suomenkieliset.

Maiden nimet seitsemällä kielellä -verkkoaineistossa on 195 itsenäisen
valtion ja 68 epäitsenäisen alueen nimeä. Mukana ovat myös Länsi-Sahara,
Palestiina, Hongkong, Macao, Taiwan, Antarktis ja Venäjän federaation 21
tasavaltaa. Kullakin nimellä on oma sivunsa, jolla se esitetään mainituilla
seitsemällä kielellä. Nimestä esitetään lyhyt ja pitkä virallinen muoto,
mutta mukana on myös yleisesti käytettyjä epävirallisia nimimuotoja.
Tärkeimpänä lähteenä ovat YK:n paikannimiasiantuntijaryhmän antamat
suositukset maiden nimistä.