Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3. krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


 

"Minä ja alkoholi" -ainekirjoituskilpailu

Suomen Akatemian tutkimusryhmän 20.10.2008 - 31.5.2009 järjestämässä valtakunnallisessa ainekirjoituskilpailussa nuoria pyydettiin pohtimaan omasta näkökulmastaan miksi, missä ja keiden kanssa juodaan tai ollaan juomatta alkoholia. Kilpailu suunnattiin lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kirjoituksia saatiin määräaikaan mennessä 249 vastaajalta, joista 136 oli lukiolaisen kirjoittamia ja 113 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan kirjoittamia.

Nuorten kirjoituksissa alkoholia käytetään ennen kaikkea sosiaalisissa tilanteissa, viikonloppuisin ja erityisiä tapahtumia viettäessä. Useimpien kaveripiiriin kuuluu niin "paljon juovia" kuin raittiitakin, ja jokaisen valintaa kunnioitetaan. Toisaalta jotkut kokevat juoneensa nimenomaan ryhmäpaineen vuoksi. Osa kirjoittajista kokee alkoholin ongelmalliseksi joko oman tai vanhempien käytön vuoksi.

Nuorten omakohtaista alkoholin käyttöä kuvaavien aineiden lisäksi aineisto sisältää runsaasti kirjoituksia, joissa otetaan etäisyyttä juomiseen. Kokonaisuudessaan aineistomassa kuvaakin hyvin nuorisokulttuurimme nykytilaa, jossa alkoholia käyttävien rinnalla on kasvava raittiiden ja vähän juovien nuorten joukko. Raittiiden nuorten kirjoitukset kuvaavat myös yleisemmin suomalaisen alkoholikulttuurin keskeisiä piirteitä asettamalla humalajuomisen normaaliuden ja alkoholiasenteiden liberaalisuuden kriittisen pohdinnan kohteiksi.

 

PALKINNOT

1. sija Johanna Björn, Kiteen lukio 200 €
2. sija Riku Tuomi, Kauniaisten lukio 150 €
3. sija Laura Simonen, Vaskivuoren lukio (Vantaa) 100 €
4. sija Laura Turunen, Lyseonpuiston lukio (Rovaniemi) 100 €

Kilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin lisäksi neljä 100 euron arvoista rahapalkintoa. Arvonnan voittivat Ninja Kämäräinen (Oulun seudun ammattiopisto), Johanna Puhakka (Joensuun ammattiopisto), Atte Pääskynen (Vaskivuoren lukio, Vantaa) sekä Lauri Soini (Kurikan lukio).

Kilpailun järjestäjät kiittävät kaikkia kirjoituskilpailuun osallistuneita!

1. Johanna Björn: Kuningas alkoholi – pienentää surua, suurentaa egoa

Johanna Björnin kasvutarina on taitavasti kirjoitettu. Haastavalla kerrontarakenteellaan Björn pystyy käsittelemään juomisen merkitystä aikuistuvalle tytölle monelta eri suunnalta. Kerronta limittää juomisen hedelmälliseen vuoropuheluun vanhempien kieltojen, kulttuuristen odotusten, ryhmäpaineen, seurustelun, kasvukivun ja intiimien sisäisten tunteiden kanssa. Björnin tarina ei ole ainoastaan moni-ilmeinen ja omakohtainen. Sen voi myös olettaa kuvaavan yleisemmin sitä, millaisia ongelmatilanteita ja vaikeuksia tytöt kohtaavat sosiaalistuessaan Suomessa alkoholikulttuuriin.

2. Riku Tuomi: Juodako vai eikö juoda?

Riku Tuomen aine keskittyy omakohtaisten alkoholikokemusten kuvaukseen. Tuomi kertoo lapsuuden havainnoistaan, omista ja kaveripiirinsä ensikokemuksista sekä nykyisestä käytöstään. Teini-iän kokeilujen jälkeen suhde alkoholiin on muuttunut arkisemmaksi ja rytmittyy muiden velvoitteiden mukaan.

Tuomen ainetta ei voine kuvata kovin syväluotaavaksi analyysiksi alkoholista eikä alkoholin käytön ongelmallisia puolia ei käsitellä kuin viitteenomaisesti. Omakohtaisuus ja kepeä käsittelytapa ovat kuitenkin aineen ehdottomia vahvuuksia humoristisen ja pikkuvanhan kirjoitustyylin ohella. Omakohtaiset kokemukset valottavat suomalaista nuoriso- ja alkoholikulttuuria myös yleisemmällä tasolla.

 

Kaiken kaikkiaan Tuomen aine on virkistävää ja viihdyttävää luettavaa. Kielenkäyttö on sujuvaa ja kirjoittajan kokemusmaailmaa kuvataan elävästi ja osuvin sanavalinnoin.

3. Laura Simonen: Minä ja alkoholi

Laura Simonen kertoo tavallisen suomalaisen tarinan kiinnostavasti. Lapsuutensa lähipiirissä hän ei joutunut kärsimään muitten ongelmallisesta alkoholinkäytöstä. Muiden suomalaisessa kulttuurissa vallitsevien tapojen nojalla hän ei kuitenkaan oppinut katsomaan alkoholinkäyttöä myönteisestä näkökulmasta: ”Idiootteja vaan, ku tarttevat jotain alkoholia sekottamaan päänsä”.

Tietyssä ikävaiheessa porukan voima muodostui Simosellekin vastustamattomaksi. Hän kuvaa elävästi tilanteen, jossa joutui samanikäisten tarkasti opastettuun ”juomakouluun”, jossa oli ”kokeneita, kokemattomia, junnui ja senioreita”. Tästä koulusta päästyään Simosen mieleen jää edelleen liuta alkoholinkäytön huonoja puolia, joista hän haluaa aktiivisesti pysyä erossa.

4. Laura Turunen: Minä ja alkoholi

Laura Turusen aine käsittelee suomalaisen alkoholikulttuurin ongelmasävytteistä puolta. Kirjoittaja pohtii suomalaiselle juomiselle ominaista humalahakuisuutta ja juhlapyhien kosteutta realistisella ja kriittisellä otteella. Hän onnistuu tekstissään tuomaan esiin alkoholin käyttöämme leimaavan tiukan moralismin ja toisaalta juomisen kulttuurisen normaaliuden. Turusen aine on hyvä esimerkki myös siitä murroksesta, joka alkoholin käytön osalta ravistelee suomalaista nuorisokulttuuria. Vaikka juominen ja etenkin humalajuominen on edelleen keskeinen osa nuorten keskinäistä yhdessäoloa, valotetaan tekstissä myös toisenlaista, juomisesta pidättäytyvää nuorten vapaa-ajan vieton tapaa.

Turusen aineen vahvuus on tekstin puhuttelevuus. Ilmaisun ajoittaisesta rosoisuudesta huolimatta, on kerronta kielellisesti korkeatasoista ja kaunista etenkin tarinan alussa