Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
  Työryhmien kuulumisia
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
 

ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3. krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 

 

PERUSOPETUKSEN JA LUKION OPETTAJIEN MUODOLLINEN PÄTEVYYS, KELPOISUUDET

Luokanopettaja (A 986/1998 4 §)

* ylempi korkeakoulututkinto (KM)

* POM (peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, väh. 60 op)

* opettajan pedagogiset opinnot (väh. 60 op)

Aineenopettaja (A 986/1998 5 §)

* ylempi korkeakoulututkinto

* opetettavassa aineessa perus- ja aineopinnot (lukiossa syventävät opinnot ainakin yhdessä opetettavassa aineessa, jotka ovat suomen kieli ja kirjallisuus)

* opettajan pedagogiset opinnot (väh. 60 op)

Kielitaitovaatimukset (9 § ja 12 § 18.12.2003/1133)

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.  Lukiokoulutuksessa opettajan tulee hallita opetuksessa käytettävä kieli. Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopetusta antavalla opettajalla tulee olla kyseisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Kaksoiskelpoisuus

Yhtenäinen perusopetus on tuonut esille uudenlaisen, entistä joustavamman opetuksen sijoittelun ala- ja yläluokille. Kuntiin saatetaan hakea opettajia, jotka opettavat tarpeen mukaan kaikilla luokilla.  Tässä uudessa tilanteessa on tärkeää pitää huolta opetuksen laadun säilymisestä. On siis seurattava, että opettajilla on kaksoiskelpoisuus.

Nykyisessä opettajankoulutuksessa luokanopettajan tutkintoon voi yhdistää aineenopettajan kelpoisuuden opiskelemalla aineopinnot jostakin opetettavasta aineesta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuuteen tarvitaan aineopinnot (60 op) sekä suomen kielestä että kirjallisuudesta.

Aineenopettajalla on kaksoiskelpoisuus: hän on pätevä opettamaan omaa             ainettaan sekä ylä- että alaluokilla. Jos aineenopettaja haluaa saada kelpoisuuden myös luokanopettajan virkaan, hänen on suoritettava peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM, 60 op).

Ammatillinen koulutus: yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998 14 §)

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettua ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellista ja ammattitaitoa täydentävää äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matemaattis-luonnontieteellisten opintojen, humanistis-yhteiskunnallisten opintojen sekä liikunnan ja muiden taito- ja taideaineiden samoin kuin terveystiedon opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka:

1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 opintopisteen tai vähintään 55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa aineessa (esim. suomen kieli) ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset (esim. puheviestintä, viestintä, kirjallisuus) tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa aineissa tai joka on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon soveltuvassa koulutusohjelmassa; sekä

2) joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

 

Ammattikorkeakoulut

Peruspätevyytenä ylempi korkeakoulututkinto. Kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat koulukohtaisesti koulun tarpeen ja profiloitumisen mukaan.

 

Suomi toisena kielenä -opettajan pätevyydet löytyvät täältä.