Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3. krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI 9. LUOKALLA KEVÄÄLLÄ 2010

 

Opetushallitus järjestää tulevana keväänä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten seuranta-arvioinnin perusopetuksen 9. luokalla noin 3 000 oppilaalle. Otokseen osuvat koulut ovat saaneet tiedon asiasta lokakuussa. Opettaja saa rehtorilta tiedon siitä, onko koulu mukana otoksessa.

Arviointi järjestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kestää kaksi tuntia, ja koulu järjestää sen parhaiten sopivana päivänä viikoilla 4–5 (25.1.–5.2.2010). Kokeen toinen osa pidetään tiistaina 23.3.2010 kolmen tunnin mittaisena. Kokeet järjestetään koulussa samanaikaisesti kaikille otosoppilaille.

Tehtävät on laadittu yleisopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan, joten koe on tarkoitettu vain yleisopetuksen oppilaille. Kysymysten laatijoina on ollut äidinkieltä ja kirjallisuutta opettavia aineenopettajia eri puolilta maata. Kokeen ensimmäinen osa sisältää kirjoitustehtäviä. Toisen osan tehtäväsarjoihin kuuluu teksteihin ja kirjallisuuteen, kielen, sanaston ja peruskäsitteiden tuntemukseen sekä kirjalliseen viestintään liittyviä osioita. Tällä kertaa mukana ei ole suullisen viestinnän tehtäviä. Arvioinnin yhteydessä selvitetään myös oppilaiden asenteita ja käsityksiä oppiaineen opiskelusta ja osaamisestaan. Rehtoreilta ja opettajilta kysytään tietoa mm. opetuksen järjestelyistä ja käytännöistä.

Koulu voi valita, osallistuvatko arviointiin kaikki oppilaat vai ainoastaan kansalliseen otokseen mukaan tulevat. Tehtävämateriaalia toimitetaan tämän valinnan mukainen määrä. Yleensä koulut ovat järjestäneet kokeen koko yleisopetuksen ikäluokalle, jolloin koeaineistoja käyttävät opettajat voivat korvata oppilailtaan jonkin muun opetukseen kuuluvan kokeen ja kaksi kirjoitustehtävää kansallisen seuranta-arvioinnin tehtävillä.

Arvioinnin tarkoituksena on saada luotettava yleiskuva äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten tasosta perusopetuksen päättövaiheessa koko maassa. Kerättävää tietoa käytetään mm. opetussuunnitelman perusteiden kehittämiseen sekä koulutuksen tasa-arvon toteutumisen arviointiin. Arvioinnin perusteella ei laadita koulujen tai opettajien paremmuusjärjestyslistoja. Koulukohtainen alustava tulospalaute lähetetään otoskoululle kevätlukukauden aikana. Tehtävämateriaali ja koulukohtainen palaute on otoskouluille ilmainen.

Seuranta-arviointia koskeviin kysymyksiin vastaa opetusneuvos Hannu-Pekka Lappalainen, sähköposti hannu-pekka.lappalainen@oph.fi, puhelin 040 348 7605.