Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3 krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


Oma etu, paras etu?

Jokaisen opettajan tulisi olla kiinnostunut siitä, että hänen etujaan ja oikeuksiaan ei poljeta. Toisaalta jokainen ammattilainen on kiinnostunut omista eduistaan, mutta toisaalta tulisi ottaa huomioon koko ammattialan yhteiset edut. Yhteisen edun nimissä tulisi etenkin edunvalvonnan edusmiesten (ja tietysti naistenkin) toimia.

Vaan mikä neuvoksi, jos vaikuttaa siltä, että yhteisten etujen ajamisen sijaan alkaa tuntua siltä, että oman aineen opetusta aliarvostetaan tai että luottamusmiehet eivät kohtelekaan kaikkia edustamiaan henkilöitä tasavertaisesti? Selvää on ainakin se, että musta tuntuu -asenteella ei selviä pitkälle. Aina on hyvä tietää, mistä tietoa voi löytää, jotta ei tarvitse kulkea kuulopuheiden varassa. Tämän vuoksi olen koonnut tähän muutamia julkaisuja, joihin voi vedota, jos ajautuu kahnaukseen omien etujensa vuoksi.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) säätelee eräiltä osin myös opettajia. KVTES:n puoleen käännytään mm. silloin, kun kyse on virka- ja perhevapaista. Osa näistä vapaista on muuten lakisääteisiä. Samassa asiakirjassa on sovittu myös matkakustannusten korvauksista, joihin kuuluvat esimerkiksi virka- ja virantoimitusmatkojen kulujen korvaukset.

Opettajan kannalta erityisen tärkeä sopimus on OVTES eli Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus. Siellä on sovittu mm.

  • palkankorotuksista ja paikallisten järjestelyvaraerien suuruuksista (Järjestelyvaraerä on käytännössä usein tva-erä.)
  • henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan suuruuksista (eli entiset palvelulisä ja määrävuosikorotus)
  • ylituntipalkkion laskemisesta
  • laskennallisen vuosiloman pituudesta ja lomarahasta
  • siitä, että sairauslomaa ei ole pakko anoa koulujen kesäkeskeytyksen ajaksi
  • irtisanomisajoista
  • työajoista ja veso-päivistä
  • peruskoulun kirjaston hoitotyöstä maksettavasta korvauksesta
  • vuosiluokkien 7—9 luokanvalvontatyön korvauksesta
  • lukioresurssituntien määrästä
 

Yhä useammin sopimusneuvotteluita käydään paikallisesti, ja monesti paikallisia sopimuksia kohtaan asetetaan koviakin odotuksia. Paikallisesti ei kuitenkaan saa sopia huonommin kuin OVTES:iin tai KVTES:iin on kirjattu. Tämän vuoksi ainakaan vielä ei esimerkiksi voida sopia, että äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan luokanvalvontatyöstä maksettaisiin nykyistä vähemmän. Sama koskee kaikkia muitakin korvauksia, joiden suuruuden perusteena on opettajan oma ylituntipalkkio. Paikallisesti ei myöskään voida sopia opettajien lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi, sillä kunnallisilla opettajilla ei ole vuosilomaoikeutta. (Sen sijaan heillä on laskennallinen vuosiloma, joka on puhtaasti kirjanpidollinen käsite. Jos opettajien halutaan tekevän töitä lukuvuoden ulkopuolella, tulee näiden tehtävien kuulua opettajan toimenkuvaan ja virkavelvollisuuksiin.)

Opettajien kannalta merkityksellinen on myös laki kunnallisesta viranhaltijasta. Siinä säädetään esimerkiksi virkasuhteen alkamisesta ja julkisesta hakumenettelystä, työnantajan ja viranhaltijan velvollisuuksista ja virkavapaan hakemisesta ja myöntämisestä. Vaikka opettajaa ei olisikaan valittu viran vakituiseksi hoitajaksi, on hän silti työnantajaansa virkasuhteessa. Virkasuhteessa ollaan silloin, kun käytetään julkista valtaa vaikkapa määräämällä jälki-istuntoja tai antamalla todistusarvosanoja.

Edunvalvonta-asiat koskevat kaikkia meitä. Myös opetusalalla on osattava elää sopimusten mukaan. Toivon, että samalla kun pidämme huolta omista eduistamme, huolehdimme myös kollegoidemme oikeuksista. Tämä toteutuu voimassa oleviin sopimuksiin tutustumalla: työpaikalla täytyy olla tilaisuus lukea niitä. Tärkeää on myös pitää oma luottamusmies ajan tasalla oman työpaikan ja oman opetettavan aineen ajankohtaista asioista. Ja muistammehan myös, että uudet luottamusmiehet valitaan tänä keväänä.

 

Jaakko Sarmola

ÄOL:n edunvalvontatyöryhmä