Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3 krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


Tehtäviä Joni Skiftesvikin novelleista

 

Laatukirjaston uudessa teoksessa Aavistaja ja muita novelleja on 13 kertomusta Joni Skiftesvikin kuudesta kokoelmasta. Esipuheen on kirjoittanut kirjailija Hannu Raittila. Novellit sopivat lukioon ja muihin toisen asteen kouluihin, mutta suurin osa novelleista puhuttelee varmasti myös yläkoululaisia. Tällainen suositus on seuraavassa merkitty tähdellä (*). Julkaisemme tässä esimerkkejä tehtävistä; kokonaisuudessaan tehtävät ovat ÄOL:n nettisivuilla.

Skiftesvikin novellit ovat monitasoisia ja palkitsevat tarkan lukijan. Ne sijoittuvat usein lähihistoriaamme, ja niitä maustaa tapahtuma-ajan sanasto. Rikkaan kielen ystäville Skiftesvikin novellit ovatkin aarteita.

 

I Novellikohtaisia tehtäviä

Poimikaa novelleja lukiessanne itsellenne vieraita sanoja ja käsitteitä ja kootkaa ne yhteen luokan seinälle tai piirtoheitinkalvolle. Etsikää ilmaisujen merkitys lopuksi sanakirjoista.

*Vaakunakylä

1. Keskustelutehtäviä

– Mihin aikaan tapahtumat sijoittuvat?

– Minkälainen ilmapiiri novellissa vallitsee?

– Millainen on ukin henkilökuva: mitä hänestä tiedetään, mitä päätelmiä voi tehdä käytöksestä? Mitä hän ajattelee saksalaisista?

– Mitä Velin isälle on tapahtunut? Miten tilanne lukijalle paljastuu?

– Mikä on Velin rooli novellissa: minkälaisia asioita hänen avullaan tuodaan esiin?

2. Kirjoita isän kirje Velille heti novellin tapahtumien jälkeen.

TAI Velin kirje isälleen samana ajankohtana.

Aavistaja

1. Keskustelutehtäviä

Miten konttoristin ja äidin suhde kehittyy novellin ensimmäisessä osassa?

– Miten lukukokemukseen vaikuttaa se, että  novellin tapahtumien aikajärjestys on rikottu? Miksi tapahtumat kerrotaan ensimmäisen osan jälkeen takaumana?

– Miten kertoja tuo esiin lapsen, Eilan, tunteita? Miksi ne tuodaan esiin?

– Missä vaiheessa lukijalle käy ilmi, että isä ei luota Aukuun?

– Miten isän ja äidin suhde kuvataan novellissa?

2. Laadi paikallislehteen tai aikakauslehteen uutinen, jossa kerrotaan Eilan isän sankariteosta. Suunnittele myös kuvat ja kuvatekstit.

*Ohjaaja Niskasen puheilla

1. Keskustelutehtäviä

– Minkälainen Heikin persoona on? Mitä hän haluaa elämältään?

– Miksi hän lähtee ohjaajan puheille? Miksi hän ei kerro kenellekään aikomuksistaan?

– Miksi hän ei viekään asiaansa loppuun asti?

– Mitä Heikki ajattelee saavuttavansa, jos pääsisi mukaan elokuvaan? Mikä hänen asemansa olisi sen jälkeen opettajien, kavereiden, äidin ja Eilan silmissä?

– Miten Heikin ajattelu kuvastaa omaa aikaansa, 1960-luvun Suomea?

– Miten tämän päivän Heikki toimisi vastaavassa tilanteessa, entä hänen äitinsä? Mitä nykyajan Eila ajattelisi Heikistä?

2. Kirjoita novellin ja omien tietojesi ja havaintojesi pohjalta pohtiva essee nuorten suhteesta julkisuuteen nyt ja novellin kuvaamana aikana.

3. Kirjoita novellille uusi loppu (alkaen toisen luvun lopun kohdasta Ovi kolahti ja Korhosen Kake astui sisään): Heikki pääsee ohjaajan puheille ja saa pääosan elokuvasta. 

*Gagarin kinoksessa

1. Keskustelutehtäviä

– Mitä novellin perusteella voi päätellä 1960-luvun Suomesta?

– Miksi novellin minäkertoja haluaa nähdä Juri Gagarinin?

– Miksi hän haluaa uskoa, että kinoksesta löytynyt mies on Juri Gagarin?

– Miten pojan läheiset suhtautuvat asiaan?

– Mikä merkitys on novellin loppuluvulla?

2. Kirjoita tarina omin sanoin

– pojan näkökulmasta

– kinoksesta löytyvän miehen näkökulmasta (Kuka oli kinoksesta löytynyt mies? Luo hänelle henkilöllisyys.)

– äidin näkökulmasta.

3. Väittely

Järjestäkää väittely, jossa osapuolet perustelevat näkemystä Kinoksesta löytynyt mies oli / ei ollut Juri Gagarin.

 

Ensimmäinen työpäivä

1. Keskustelutehtäviä

– Miksi Liisalle käy huonosti ensimmäisen työpäivän aikana?

– Miten sahalla suhtaudutaan Liisaan, ja miten Liisa itse näkee tilanteensa?

– Miten yhteiskuntaluokkien erot tulevat esille novellissa?

2. Jos novellin tapahtuma-aikaan olisi ollut käytössä internet, Liisa Selander olisi voinut kirjoittaa keskustelupalstalle kokemuksiaan ensimmäisestä työpäivästä. Miten hän tilanteen kuvailisi? Kirjoita kappale Liisan blogia.

3. Jakakaa luokka kahtia. Toinen puoli valitsee tehtävän a, toinen tehtävän b.

a) Kirjoita sanomalehden yleisönosastolle Veera Selanderin mielipidekirjoitus, jossa hän esittää näkemyksensä sahan työvoimapolitiikasta.

b) Kirjoita sanomalehden yleisönosastolle osastopäällikkö Hemmingin mielipidekirjoitus, jossa hän esittää huolensa ammattitaidottomasta ja vastuuttomasta työvoimasta.

*Sahantarkastaja

1. Keskustelutehtäviä

– Luettele piirteitä, jotka tekevät sahantarkastajasta poikkeusyksilön.

– Mitä sahantarkastajan käynti sahalla paljastaa yhtiön tilanteesta ja henkilösuhteista?

– Mistä tämän novellin huumori syntyy?

2. Kirjoita henkilökuva sahantarkastajasta.

3. Kirjoita parodinen puhe, jonka joku työläisistä pitää sahantarkastajalle mitalinluovutustilaisuudessa. Puheen tarkoitus on sekä osoittaa sahantarkastajalle tämän ”merkitys” että samalla näyttää isännöitsijälle tämän paikka työyhteisössä. 

Loikkari

1. Keskustelutehtäviä

Millainen poliittinen ilmapiiri Heikin kotikylässä on? Miten se ilmenee?

– Miksi Heikki auttaa loikkaria? Mikä merkitys sillä on Heikille?

– Millaisia vastakohtaisuuksia novellissa on?

– Millaisia teemoja novellissa on?

2. Väittelytehtävä:

Järjestäkää novellin tapahtumien pohjalta väittely ja puolustakaa näkemystänne: Heikki on oikeassa: ihmisiä pitää auttaa, vaikka joutuisi itse luopumaan jostakin / Äiti on oikeassa: Ensin on huolehdittava omasta lähipiiristään ja toimeentulostaan.

3. Mikä on Heikin tavoite? Entä äidin? Piirtäkää juonikaavio, josta ilmenee, miten novelli etenee kohti Heikin tai äidin tavoitteita.

4. Kirjoita Heikin kirje loikkarille vankilaan.

Kolme miestä Kostamuksessa

1. Keskustelutehtäviä:

Kerratkaa novellin pintatason tapahtumat: Mitä siinä tapahtuu? Mitä aikaa novellissa eletään?

– Miksi miehet menevät Kostamukseen?

– Miten novellissa kuvataan Suomen ja Neuvostoliiton välisiä eroja?

Tarkentakaa tulkintaa keskustelemalla seuraavista yksityiskohdista:

– Miksi tekstissä korostetaan koko ajan, että kyseessä on kolme miestä? Ketkä menevät Kostamukseen ja ketkä palaavat sieltä?

– Miksi menomatkan tapahtumat ovat niin erilaiset kuin paluumatkan?

– Keitä miesten tapaamat Hiltunen ja Mielikäinen ovat? Mikä merkitys heillä on tapahtumien kulussa?

– Miksi miehet jännittävät paluumatkalla tullissa? Miten miesten hermostuneisuus näkyy?

– Mitä novellin lopetus ennakoi?

2. Kuvittele, että novellissa salakuljetettu mies kirjoittaa Neuvostoliiton hajottua muistelmateoksen. Kirjoita teoksen takakansiteksti.

*Valtuuskunta

1. Kirjoita novellin pohjalta

– uutinen maakuntalehteen

– kaksi maakuntalehdessä ilmestynyttä mielipidekirjoitusta valtuuskunnan matkasta ja sen tuloksista: toinen saavutusten puolesta, toinen niitä väheksyvä

– katkelma englantilaisen kongressiedustajan blogia kongressin tapahtumista ja saavutuksista

– kolme Hanneksen kongressin aikana vaimolleen lähettämää tekstiviestiä.

2. Dramatisoikaa novellin pohjalta

– Hanneksen ja Kaken välinen keskustelu kongressin jälkeen Suomessa esim. saunaillassa

– Hanneksen virallinen selostus kongressista esimiehelleen

– Hanneksen ja hänen vaimonsa välinen keskustelu, jossa Hannes selittää kongressin tapahtumia.

*Peltiset perhoset

1. Keskustelutehtäviä

– Miten nuoren miehen elämä voi ajautua novellin kuvaamaan pahaan kriisiin?

– Miksi Heikki ajattelee kaikkien toivovan hänelle pahaa?

– Miltä Heikin selviytymisyritykset vaikuttavat?

– Voisiko Heikin kohtalo toteutua myös jonkun oman läheisen elämässä? Miksi?

– Mitä Heikin ja hänen kaltaistensa auttamiseksi voisi tehdä?

2. Novellissa nuoren miehen mielenterveys häiriintyy yhä enemmän. Kirjoita internetin keskustelupalstalle Heikin viesti, jossa hän selittää omaa tilannettaan. Kirjoita myös Heikin viestiin lähetettyjä vastauksia.

3. Suunnitelkaa Heikille omat kotisivut nettiin. Sivut voivat sisältää yleisesittelyjen lisäksi Heikin elämäkertaa, blogia sekä kuvia Heikistä ja hänen elämästään ja läheisistään. Sivut voivat sisältää myös Heikin elämää ennen sairastumista ja kätkettyjä selityksiä Heikin nykyiselle tilanteelle. 

4. Pohdi novellin pohjalta, miten nuoren miehen todellisuudentaju hämärtyy. Kirjoita essee nuorten mielenterveyden ongelmista. Miksi Heikin kaltaisten nuorten mielenterveys järkkyy?

*Valopistooli

1. Keskustelutehtäviä

– Valopistooli on novellin motiivi. Mitä sen avulla kerrotaan? Mitä uhkia ja mahdollisuuksia se tuo Martin elämään?

– Minkälaisten tunteiden kanssa Martti kamppailee?

– Mikä merkitys Martin mielikuvitusleikeillä ja unilla on Martin persoonan kuvauksessa?

2. Kirjoita katkelma Martin päiväkirjaa, jossa selittyy novellin viimeinen virke. Minkälaisia asioita kaksi laivaa edustavat Martin elämässä?

Peilinki

1. Tutki ensin novellin rakennetta ja sen aikatasoja: nykyhetken ja menneisyyden suhdetta. Kirjoita sitten

– novellin tapahtumista noin seitsemän virkkeen pituinen tiivistelmä

– essee Mikon ja isän suhteesta.

2. Kootkaa yhdessä miellekartta Mikosta, hänen isästään ja äidistään (esimerkiksi luonteesta, tavoitteista ja käytöksestä). 

Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja

1. Keskustelutehtäviä

– Mitkä novellin yksityiskohdat tukevat sen surullista tunnelmaa? Kiinnittäkää huomiota esimerkiksi novellin kieleen, tapahtuma-aikaan ja rakenteeseen.

– Mikä vaikutus lukukokemukseen on sillä, että tapahtumia tarkastellaan Lennun, lapsen näkökulmasta?

– Mikä merkitys takaumilla on?

– Miten Lennu suhtautuu isään? Mistä se käy ilmi?

– Miten novellin henkilöt kohtaavat surun?

II Tekstitaidon tehtäviä

Laadi 1–2 sivun laajuinen vastausteksti valitsemistasi tehtävistä. Otsikoi kirjoituksesi.

Aavistaja (I osa)

1. Miten äidin suhde konttoristiin kehittyy tekstin tapahtumien aikana?

2. Kenen puolella kertoja on?

3. Erittele, mistä osista novellin ensimmäinen luku koostuu. Mikä on tapahtumien käännekohta?

4. Millaisia valtasuhteita novellissa on?

5. Kirjoita sivullisen, paikalle sattuneen asiakkaan näkökulmasta lehden päätoimittajalle vaikuttamaan pyrkivä kirje, jossa kerrot äidin saamasta kohtelusta lehden konttorissa.

Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja

1. Tarkastele novellin aikasuhteita ja niiden merkitystä.

2. Miten kertojan näkökulma vaikuttaa tapahtumien kuvaukseen?

3. Tee havaintoja perheenjäsenten keskinäisistä suhteista.

4. Minkälaisilla kielen keinoilla novellissa tuodaan esiin vastakohtaisuuksia?

5. Minkälaisen kuvan novelli antaa lapsen ajattelusta?

III Esseetehtäviä

Valitse yksi seuraavista teemoista ja kirjoita aiheesta noin konseptin mittainen pohtiva essee. Käytä aineistona suluissa mainittuja novelleja. Otsikoi kirjoituksesi näkökulman mukaan.

a) Pojan ja äidin välinen suhde (Loikkari, Gagarin kinoksessa)

b) Nuoren pojan kasvu (Loikkari, Ohjaaja Niskasen puheilla)

c) Pojan ja isän välinen suhde (Peilinki, Valtuuskunta)

d) Julkisuus ja halu olla kuuluisuuksien liepeillä (Gagarin kinoksessa, Ohjaaja Niskasen puheilla)

e) Työ ja työväen asema (Ensimmäinen työpäivä, Sahantarkastaja)                     

f) Herraviha (Valtuuskunta, Sahantarkastaja)

g) Sankaruus (Aavistaja, Valopistooli)

h) Kuolema (Peilinki, Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja)

IV Faktaa ja fiktiota

1. Muodostakaa muutaman oppilaan ryhmiä. Jakakaa seuraavat aiheet ryhmien kesken:

a) Kostamus (Kolme miestä Kostamuksessa)

b) Suomen ja Neuvostoliiton suhteet 1970-luvulla (Kolme miestä Kostamuksessa ja Gagarin kinoksessa)

c) Suomen ja Itä-Saksan suhteet 1970-luvulla (Loikkari)

d) Juri Gagarin (Gagarin kinoksessa)

e) Suomalainen sahateollisuus ja Martinniemen saha Haukiputaalla (Sahantarkastaja ja Ensimmäinen työpäivä)

f) Paavo Rintalan Pojat-romaani ja siitä tehty elokuva (Ohjaaja Niskasen puheilla)

g) Saksalaiset sotilaat Suomessa jatkosodan aikana (Vaakunakylä)

h) Muurmannin rata (Vaakunakylä)

i) Kiiminkijoki (Valtuuskunta)

2. Etsikää aiheestanne tietoja internetistä ja kirjoista.

3. Lukekaa aiheisiin liittyvät, sulkuihin merkityt novellit.

4. Laatikaa aiheesta suullinen esitelmä tosiasioiden ja novellin tapahtumien pohjalta. Millaisen kontekstin historialliset faktat luovat novelleille? Voiko novelleja mielestänne ymmärtää tuntematta tapahtuma-aikaa?

Tehtävät ovat laatineet Anne Helttunen ja Tuula Uusi-Hallila