Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
  Työryhmien kuulumisia
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3. krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 

Punaisen Ristin tuottanut sodan oikeussääntöjä koskevaa oppimateriaalia

Punaisen Ristin tuottama Sodassakin on säännöt -oppimateriaali on suunnattu yläkoulujen ja lukion opettajille ja se soveltuu erinomaisesti myös äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Materiaali sisältää valmiita oppitunteja ja tehtäviä koskien mm. tiedotusvälineiden ja viestinnän roolia ajankohtaisten asioiden, kuten sotien ja konfliktien raportoinnissa.

Oppimateriaalin avulla opiskelija oppii valikoimaan ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä, tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja tarkoitusperiä sekä oppii hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa oppiaineen opiskelussa.

Oppimateriaali on laadittu yhteistyössä opettajien ja alan asiantuntijoiden kanssa.

Oppimateriaali on ladattavissa kokonaisuudessaan Internet osoitteesta: www.sodassakinonsaannot.fi

Sivustolla on kysely johon vastanneille lähetetään kiitoksena kolme kappaletta uutta lautapeliä Sodassakin on säännöt. Lautapeli auttaa nuoria pohtimaan nykypäivän aseellisiin selkkauksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tarjoaa tietoa avustustyöstä ja sodan oikeussäännöistä.