ÄOL ry | Säännöt | Jäseneksi | Jäsenlomake | Toimintakertomus 2009 | Toimintasuunnitelma 2010| Talousarvio 2010 |

Talousarvioehdotus toimikaudelle 1.12.2009–31.10.2010     HUOM. 11 kk

I  TOIMINTA

   

1. Järjestötoiminta 

MENOT TULOT YHT. 

1.1 Kansainvälinen toiminta

-500   -500
1.2  Paikallisyhdistykset  -3 000   -3 000

1.3 Muut järjestöt

     - jäsenmaksut

     - muut kulut

-2 800

-500

 

-3 300

1.4  Nuori Aleksis -kilpailu  -7 000 +7 000 0
                                                                     1. Järjestötoiminta yhteensä                        - 6 800
2.  Työryhmät      

2.1  Talvipäivät+vuosikok.  

-4 300    
2.2  Neuvottelukunta -3 000    
2.3  Hallitus ja tilintarkastajat -9 600    
2.4  Muut työryhmät -4 200    
                                                                    2. Työryhmät yhteensä                               -  21 100
3.  Tiedotustoiminta       
     Jäsenkirje  -11 500 +1 000  
     Kielikello -10 000    
     Kotisivun ylläpito -500    
                                                                    3. Tiedotustoiminta yhteensä                      - 21 000
4.  Julkaisutoiminta      
     Virke -27 000 +14 000  
     Vuosikirja  -9 800 +1 600  
     Ylioppilastekstit  -7 000 +20 000  
                                                                    4. Julkaisutoiminta yhteensä                       -   8 200

TOIMINTA YHTEENSÄ       - 57 100

II   HALLINTO       
5.  Henkilöstö      
     Palkat ja sos.kulut  -111 000 +18 000  

     Matkat, koulutus yms henk.

-1 500    
                                                                    5.   Henkilöstö yhteensä                               -  94 500
6.  Keskustoimisto      
     Tuotot    +1 000  
     Vuokratuotot    +6 050  
     Osoitteiden myynti  +1 050
     Toimistokulut   -22 100      
                                                                   6.   Keskustoimisto yhteensä                        -  14 000
HALLINTO YHTEENSÄ     - 108 500

TOIMINTA + HALLINTO YHTEENSÄ  -   165 600

III  VARAINHANKINTA    
     JÄSENMAKSUT        +162 100    +162 100
     Tukikeräys            -1 000          +1 000                    0 
     Korkotuotot:            +3 500        +3 500
     Korkokuluja ei ole      

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ              +  165 600

Menot yhteensä 236 300     
Tulot yhteensä   236 300