Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3 krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


ÄOL:n vuosikokouksen julkilausuma

31.1.2009 Rovaniemi

 

Äidinkielen opettajain liitto on huolestunut äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen asemasta perusopetuksessa. Opetushallituksen selvityksen mukaan oppilaiden kirjoittamistaitojen on havaittu olevan huolestuttavan heikkoja, kun he siirtyvät seitsemännelle luokalle.Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden tunneista suurin osa on vuosiluokilla 1—6. Vankka luku- ja kirjoitustaito ovat kaiken oppimisen pohja. Siksi Äidinkielen opettajain liitto pitää tärkeänä, että luokanopettajiksi opiskelevat saavat opintojensa aikana entistä enemmän tietoja ja taitoja opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta.Äidinkielen opettajain liiton mielestä on ehdottoman tärkeää, että äidinkielen ja kirjallisuuden kaksoiskelpoisiksi opettajiksi opiskelevat luokanopettajat opiskelevat jatkossakin sekä suomen kielessä että kirjallisuudessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Oppiaineen keskeisen merkityksen takia on pidettävä huoli siitä, että kaksoiskelpoisuuden tuottavat opinnot ja aineenopettajien vastaavat opinnot ovat määrältään ja laadultaan vertailukelpoiset.Opetussuunnitelman perusteissa äidinkielen ja kirjallisuuden nivelvaihe sijoittuu viidennen ja kuudennen vuosiluokan väliin. Siksi Äidinkielen opettajain liitto suosittelee, että äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta vastaavat jo kuudennella vuosiluokalla aineenopettajat tai kaksoiskelpoiset opettajat.Rovaniemellä 31.1.2009

Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokous