Tekstitaidon tehtäviä

Oheiset lukiolaisille tarkoitetut tekstitaidon tehtävät on laadittu Laatukirjaston kolmesta tietokirjasta. Tehtävien vaikeustaso vaihtelee, ja siksi niitä voi valita kaikille kursseille kaksoistunnilla tai koeviikolla kirjoitettavaksi.

Tehtävissä olevat sivunumerot viittaavat kunkin kirjan sivuihin. 

Kaukana kavala maailma. Aleksis Kiven jäljillä

 

* Tarkastele aukeamaa sivuilla 94–95. Millainen tehtävä tekstillä, kuvilla ja kuvateksteillä on kokonaisuuden kannalta?

* Sivulla 57 on Aleksis Kiven runo Ikävyys ja sivulla 69 runo Sydämeni laulu. Tarkastele runojen sisältämiä kuoleman kuvia ja vertaa niiden sävyä.

*Aleksis Kivestä ei ole olemassa yhtään valokuvaa. Tarkastele, minkälaisen kuvan kirjailijasta antavat hänestä tehdyt elokuvat Minä elän (vuodelta 1946) ja Aleksis Kiven elämä (2002). Kuvat elokuvasta Minä elän ovat sivuilla 16, 55 ja 95 ja elokuvasta Aleksis Kiven elämä sivuilla 79–83.

* Sivuilla 26–28 kerrotaan suomalaisen teatterin synnystä. Kirjoita näiden tietojen pohjalta lyhyt esittely asiasta johonkin ulkomaiseen teatterialan julkaisuun.

* Kirjoita sivujen 31–33 pohjalta teksti teatterin käsiohjelmaan Aleksis Kiven näytelmästä Kullervo.

* Tarkastele sivuilla 58–59 olevia Seitsemän veljeksen sitaatteja. Tee niiden perusteella havaintoja Kiven kielestä. Voit käyttää apuna sivuilla 79–85 olevaa tietotekstiä.

* Sivulla 107 on tutkijoiden ja kirjailijoiden mielipiteitä Aleksis Kivestä. Tarkastele, millaisia kielellisen vaikuttamisen keinoja löydät näistä sitaateista.

* Kirjoita teksti sanomalehden mielipideosastolle vanhusten ja mielenterveysongelmaisten hoidosta nykyään. Vertaa tilannettta Aleksis Kiveen ja hänen kohtaloonsa (s. 90–94).

* Eläydy suomalaisen teatterin alkuaikoihin (s. 26–28) ja kirjoita lyhyt uutinen teatterin perustamisesta sen ajan sanomalehteen.

* Sivuilla 73–75 kerrotaan Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen vastaanotosta, varsinkin August Ahlqvistin mielipiteistä kirjasta. Kirjoita vastine Ahlqvistille.

Minna Canth. Taiteilija ja taistelija

* Millaisia vaikuttamisen keinoja Minna Canth käyttää Wilja-nimimerkillä kirjoittamassaan tekstissä Maamme suurin vihollinen? (s. 29)

* Arvioi kuvien tehtävää sivujen 11 ja 12 tekstikokonaisuudessa.

* Millaisia kielen keinoja on käytetty elävöittämään sivujen 11 ja 12 tietotekstiä Millaista oli elämä 1850-luvun Tampereella?

* Millainen on Laura Ruohosen asenne hänen kirjoittaessaan Loposta sivulla 81?

* Perustele sivulle 25 valittujen kuvien tehtävää aukeaman kokonaisuudessa.

* Perehdy tekstikokonaisuuteen Meidän aikamme Minna Canth (s. 105­–109). Laadi sen perusteella päivänavaus, jonka pidät koulusi oppilaille.

* Laadi tietosanakirjaan tarkoitettu tiivis katsaus aiheesta ”Minna Canth ja kielikysymys”. (s. 50­–52)

* Tarkastele tekstin ideologiaa nimimerkki Wiljan kirjoituksessa Maamme suurin vihollinen. (s. 29)

* Millainen käsitys syntyy Minna Canthin persoonasta ja arvomaailmasta niiden kirjesitaattien perusteella, jotka ovat sivuilla 6, 13, 18, 32, 36, 50, 56, 79, 101 ja 102?

* Mitä Minna Canthin suhteesta kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen kertovat kirjesitaatit sivuilla 24, 63, 64, 76, 93?

* Erittele Laura Ruohosen käyttämiä kielellisen vaikuttamisen keinoja Lopo-tekstissä sivulla 81.

* Minkälaisia lisämerkityksiä sivun 77 kuva ja samalta sivulta alkava katkelma pienoisromaanista Hanna antavat tietotekstiin Nuori nainen saa ymmärtävän kuvaajan?

* Kirjoita kuvitteelliselle tai todelliselle henkilölle vaikuttava kirje, jossa pyydät häntä perustettavan Oras-seuran vetäjäksi. Vetoa kirjeessäsi Minna Canthin esikuvaan. (s. 47)

Elämä on suuri runo. Eino Leino, runoilija ja vaikuttaja

* Erittele, miten Eino Leinon runon Elegia (s. 69) sanasto, kielikuvat ja rakenne kuvaavat sen teemaa.

* Sivut 44–47 kertovat 1900-luvun alun Suomen poliittisista oloista.

Erittele, minkälaisen kuvan erilaisten tekstien ja kuvien kokonaisuus ajasta antaa.

* Sivulla 40 on Eino Leinon kannanottoja vuoden 1918 tapahtumiin ja yleisesikunnan antama päiväkäsky. Vertaile tekstejä ja niiden vaikuttavuutta.

* Sivut 103–105 kertovat Eino Leinosta runoilijana ja ihmisenä. Kirjoita lyhyt puhe, jossa hyödynnät näillä sivuilla olevia tekstejä ja kerrot Eino Leinon persoonallisuudesta.

* Sivulla 99 on taiteilija Antti Favénin maalaus Eino Leinosta. Millaisen kuvan se antaa vanhentuneesta kansalliskirjailijasta. Laadi laajahko kuvateksti, jossa käytät hyväksesi myös aukeamalla olevia tietoja.

* Aukeamalla 66–67 on tehty havaintoja Leinon  Nocturne-runosta. Pohdi omaa suhdettasi runoon ja kirjoita mielipideteksti siitä, tarvitseeko kuvastoa ja kieltä tuntea pystyäkseen nauttimaan itse runosta?

* Sivulla 31 on Jussi Raition pilkkaruno Eino Leinosta. Erittele Raition keinoja ivata runoilijaa. Taustaksi voit käyttää sivuilla 30 ja 31 olevia tietoja Leinosta.

* Sivulla 58 on Eino Leinon runo Väinämöisen laulu, jonka Leino kirjoitti Lönnrotin patsaan paljastamisen kunniaksi vuonna 1902. Erittele sanastoa ja paatosta tätä taustaa vasten.

* Mistä voit päätellä, että sivujen 44–47 teksti- ja kuvakokonaisuus on tarkoitettu nuorille lukijoille?

* Tarkastele ja vertaile sivulla 40 olevia tekstejä niiden kontekstin pohjalta.

Tehtävät ovat laateet Tuula Uusi-Hallila ja Anne Helttunen.