Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3. krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


Äidinkielen opettajain liitto

KOKOUSTIEDOTE 31.1.2010

Äidinkielen opettajain liitto katsoo, ettei nykyinen äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärä riitä oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen. Tulevassa perusopetuksen tuntijaossa on otettava huomioon useissa tutkimuksissa todettu kielentaitojen taantuma.

Nykynuorten harrastukset eivät useinkaan tue kielentaitojen kehittymistä, ja medioituva yhteiskunta tarjoaa yhä hajanaisempia kielenkäytön ja viestinnän malleja. Pahimmillaan tilanne johtaa piittaamattomuuteen omasta kielestä, mikä puolestaan johtaa eriarvoistumiseen: äidinkielen taitojen hallinta erottaa yhteiskunnassamme menestyvät ja menestymättömät.

Äidinkielen taitojen taso on heikentynyt huolestuttavasti. Opetushallituksen selvitykset ovat paljastaneet erityisesti perusopetuksen yläluokille siirtyvien kirjoitustaidoissa vakavia puutteita. Aineenopettajien osuutta 5. ja 6. luokkien opetuksessa tuleekin lisätä. Lisäksi ÄOL ehdottaa kullekin yläluokalle (7–9) yhtä äidinkielen ja kirjallisuuden lisätuntia. Tämä mahdollistaisi mediakasvatuksen ja sähköisessä ympäristössä viestimisen välttämättömän harjoittelun.

Kouvolassa 31.1.2010

Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokous