Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
  Työryhmien kuulumisia
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3 krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


Äidinkielen opettajain liiton

työryhmien kuulumisia

 Perusopetusryhmän kuulumisia

Perusopetusryhmä seuraa aktiivisesti tuntijakouudistuksen ja sitä seuraavan opetussuunnitelmatyön etenemistä. Opetushallituksen verkkosivuilla (www.oph.fi) on päivitettyä tietoa mm. esi- ja perusopetuksen lainsäädännöstä, perusopetuksen päättöarvioinnin uudistumisesta ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Perusopetuksen oppilaan arvioinnin linjauksia voi lukea verkosta (www.edu.fi), ja samoilta sivuilta löytyy myös Äidinkieli ja kirjallisuus -linkki. Siellä on verkko-opetusmateriaalia ja tietoa esimerkiksi maahanmuuttajien äidinkielen opetuksesta ja suomi toisena kielenä –opetuksesta.

Arvioinnin linjausten tavoitteena on auttaa opettajia toteuttamaan entistä tasapuolisempaa ja vertailukelpoisempaa oppilasarviointia, jotta sekä oppilaan että opettajan oikeusturva voitaisiin taata. ÄOL julkaisee ensi maaliskuussa 9. luokan valtakunnallisen kokeen, jonka tavoitteena on tukea opettajia päättöarvioinnin suorittamisessa.

 

Perusopetusryhmä

Kati Konola (pj.)

Susanna Huhta

Merja Köpsi
Piila Paalanen

Hanna Rahko

etunimi.sukunimi@eduouka.fi
etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

etunimi.sukunimi@kaarina.fi

etunimi.sukunimi@lempaala.fi

etunimi.sukunimi@edu.seinajoki.fi Lukioryhmä

Merja Lumijärvi (pj.)
Ritva Falck
Karl Grünn

Ulla Haukka-aho

Sari Hyytiäinen

Kaisa Ikäläinen

Marja Kauppinen-Rönni

etunimi.sukunimi@sastamala.fi
etunimi.sukunimi@pp.inet.fi
etunimi.sukunimi@eduouka.fi

etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

etunimi.sukunimi@edukouvola.fi

etunimi.sukunimi@iki.fi

marja.kauppinen-ronni  (at)  ylivieska.fi Ammatillinen ryhmä

Tuija Takala (pj.)

Petri Laaksonen
Anna Rosenius
Miia Suomu

Anne Vikeväinen

etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

etunimi.sukunimi@sskky.fi
etunimi.sukunimi@gmail.com
etunimi.sukunimi@turkuai.fi
etunimi.sukunimi@pkky.fi Edunvalvontaryhmän kuulumisia

Edunvalvontaryhmä valvoo äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien ja opetuksen etuja kaikissa koulumuodoissa yhteistyössä liiton koulumuotokohtaisten työryhmien kanssa. Tärkeänä vaikutuskanavana on OAJ:n pedagoginen toimikunta. Edunvalvontaryhmä valmistelee liiton kannanotot hallitukselle ja auttaa tarvittaessa myös yksittäisiä opettajia. Työryhmän käytännön työkaluna toimii ÄOL:n hallituksen tavoiteohjelma, jossa otetaan kantaa mm. oppiaineen asemaan yleissivistävässä opetuksessa, käytettävissä olevaan oppimateriaaliin ja opettajien tasavertaiseen asemaan sekä opettajien koulutukseen.

 

Tammikuu 2012:

Jos palkkaa on maksettu väärin

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusvelvollisuus muuttuu hieman 1.8.2012 alkaen Kunnallisessa yleisessä opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa. Sen jälkeen lukion päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuus on sama kuin lehtorilla.

Tässä yhteydessä on käynyt ilmi, että joissakin kouluissa tuntiopettajille on maksettu palkkaa väärän opetusvelvollisuuden mukaan. Heille on maksettu siis liikaa palkkaa. Virkaehtosopimus ei kiellä maksamasta kenellekään enemmän kuin palkkataulukkoon on kirjattu – kokonaan eri asia on, jos palkka on maksettu väärin perustein. Tämän vuoksi muistutettakoon, että jokaisen opettajan on lukuvuoden alkaessa tutustuttava omaan opettajatietolomakkeeseensa sekä tietysti kuukausittain omaan palkkakuittiinsa.

Jos joudut tilanteeseen, jossa työnantajasi perii väärin maksettua palkkaa takaisin, ole yhteydessä luottamusmieheesi. Hän kertoo sinulle oikeutesi ja sen, kuinka monelta vuodelta väärin maksettuja palkkoja voidaan periä takaisin. Periaatteena tulisi ainakin olla se, että takaisinperintä kestää saman verran, kuin palkkaa on maksettu liikaa. Kaikkea väärin perustein maksettua ei siis tulisi periä pois kerralla.

Jaakko Sarmola
ÄOL:n edunvalvontaryhmä

 

Jaakko Sarmola (pj.)

Susanna Huhta

Tuuli Murtorinne

Katri Mäkinen

Mirja Vänskä

etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

etunimi.sukunimi@jklmlk.fi

etunimi.sukunimi@eduouka.fi

etunimi.sukunimi@outokummunkaupunki.fi Julkaisuryhmä

Minna Harmanen (pj.)
Anne Helttunen (sihteeri)

Irene Bonsdorff

Aura Siisiäinen

Marja Yli-Kerttula

etunimi.sukunimi@edu.hel.fi
etunimi.sukunimi@aidinkielenopettajainliitto.fi

etunimi.sukunimi@tyk.fi

etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

etunimi.sukunimi@omnia.fi Opettajankoulutus- ja korkeakouluryhmä

Tuuli Murtorinne (pj.)

Tuija Kuusisto

Katariina Rapatti
Leena Vahala

Aino Vuorijärvietunimi.sukunimi@norssi.jyu.fi

tuijaa (at) cc.joensuu.fi

etunimi.sukunimi@vantaa.fi
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

etunimi.sukunimi@metropolia.fi

 

Virkkeen toimitusneuvosto

 

Elise Tarkoma (päätomittaja)

Anne Helttunen (siht.)

Satu Kiiskinen

Marja Rikaniemi

Tuija Takala

etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

anne.helttunen(at)aidinkielenopettajainliitto.fi

   

Nettisivujen ohjausryhmä

Minna Harmanen (pj.)

Anne Helttunen

Susanna Huhta

Seija Mantere

Tuija Takala

Elise Tarkoma

Tytti Toivanen

etunimi.sukunimi@edu.hel.fi etunimi.sukunimi@aidinkielenopettajainliitto.fi

etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

etunimi.sukunimi@aidinkielenopettajainliitto.fi

etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

etunimi.sukunimi@aidinkielenopettajainliitto.fi