Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3 krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


Vuoden 2010 vuoden äidinkielenopettaja Seija Pyykkö

 

VUODEN ÄIDINKIELEN OPETTAJAKSI

SEIJA PYYKKÖ

Äidinkielen opettajain liitto julkistaa Vuoden äidinkielen opettajan vuosikokouksessaan Kouvolassa valtakunnallisilla talvipäivillä 31. tammikuuta 2010.

Vuoden äidinkielen opettajaksi valitaan Valkealan lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Seija Pylkkö. Valinnalla halutaan nostaa esille nykyaikaisen äidinkielen opetuksen eri puolet.

Seija Pylkkö on kokenut äidinkielen ja kirjallisuuden sekä erilaisten viestintäaineiden opettaja, joka on työssään kehittänyt erityisesti mediataitojen opetusta Kouvolan alueella. Hän on työskennellyt eri kouluasteilla, perusasteelta aikuislukioon, ja kehittänyt kullekin soveltuvia työtapoja. Lisäksi hän on ollut aktiivisesti mukana alan yhteisöissä ja jakanut tietämystään alueen muidenkin opettajien käyttöön.

Nykyaikainen äidinkielen ja kirjallisuuden opetus on perinteisten kirjoittamisen, lukemisen ja puhumisen taitojen ohjaamisen ohella yhä enemmän myös modernien mediataitojen opettamista. Uudet mediat ja niiden edellyttämät viestintä- ja analysointitaidot vaativat sekä opettajalta että oppilaalta jatkuvaa ajassa elämistä ja muuntautumista. Alue on jo nyt laaja ja kasvaa yhä, mikä asettaa uusia haasteita opetukselle.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus elää muutoksessa mukana, mutta tarvitsee myös tukea, jotta kaikki oppilaat perusopetuksesta toiselle asteelle saavuttavat nykyajan vaatimat viestintä- ja mediataidot. Nykyisillä tuntimäärillä ja kurssisisällöillä tavoitteen saavuttaminen on haastavaa.