Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3 krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 


 

VUODEN 2011 ÄIDINKIELEN OPETTAJAKSI

Sirkku Leppilahti

Äidinkielen opettajain liitto on valinnut oululaisen lehtori Sirkku Leppilahden vuoden äidinkielen opettajaksi, hän opettaa Oulun normaalikoulun yläasteella ja lukiossa. Hän ohjaa ja opastaa vuosittain useita tulevia äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia työelämään. Norssin ohjaajana Sirkku Leppilahti korostaa, että tulevan äidinkielen opettajan tulee olla kiinnostunut nuorista ja nuorten kanssa toimimisesta: vain siten opetustilanteessa syntyy positiivinen vuorovaikutus, mikä mahdollistaa oppimisen.

Sirkku Leppilahti painottaa, että jokaisen tulevan äidinkielen opettajan tulee tehdä työtä omana itsenään: vaikka aineen hallinta on ensiarvoisen tärkeää sekä pedagogisesti että didaktisesti, omalle persoonalleen on voitava olla uskollinen.

Sirkku Leppilahti on pitänyt aktiivisesti ammattitaitoaan yllä sekä kouluttamalla itseään että tarjoamalla yhdistystoiminnan kautta ajantasaista täydennyskoulutusta muille opettajille, aina ala-asteelta ammatilliselle puolelle asti. Hän on ollut oppikirjan koekäyttäjänä, toimittanut Ylioppilasaineita-kokoelmaa sekä toiminut jo useamman vuoden ajan äidinkielen ja kirjallisuuden sensorina. Hän on aina lähtenyt innokkaasti hakemaan ”uusia tuulia”, oli sitten kyse aineen opetuksesta, uudenlaisten materiaalien tekemisestä tai erilaisten oppijoiden huomioimisesta.

Sirkku Leppilahti on ammattitaitoinen, innostava ja tinkimätön äidinkielen opettaja, jonka esimerkkiä ovat seuranneet lukuisat nuoremmat äidinkielen opettajat eri puolilla Suomea.

Äidinkielen opettajain liitto