Sivukartta


ÄOL ry
  Ajankohtaista
  Työryhmien kuulumisia
Verkkokauppa
Virke
  Äidinkielen opettajaksi
Paikallisyhdistykset
S2-opettajat
Kirjoituskilpailujen satoa
Linkit
  Yhteystiedot
   
  Jäsenille -->
   
  Etusivulle
   
   
   
  ÄOL:n yhteystiedot
    

Hallituskatu 2 B, 3. krs

00170 Helsinki

Puh. (09) 3511 763


 

 

Äidinkielen ylioppilaskoe uudistuu 2015

Valtioneuvoston joulukuussa hyväksymä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (Kesu) toteaa, että äidinkielen ylioppilastutkintoa uudistetaan jo kevääksi 2015, eli ennen lukion uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa (2016): ”Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan tutkinnon laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Tutkinnon toisesta äidinkielen kokeesta kehitetään yleissivistystä sekä tiedon käsittelyä ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaava koe. Uusi koe tulee käyttöön kevään 2015 ylioppilaskirjoituksissa. Valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan asteittaista käyttöönottoa tutkinnon suorittamisessa.”

Uudenlaisen kokeen suunnittelu on aloitettu, koetta suunnittelee YTL:n äidinkielen kokeen kehittämisryhmä täydennettynä YTL:n ja OAJ:n edustajilla. Kehittämisryhmässä ÄOL:ää edustaa puheenjohtaja Minna Harmanen.

 

ÄOL:n lausunto ylioppilaskokeen kehittämisestä

15.2.2012

Äidinkielen ylioppilaskokeen kehittämisaikataulu on mahdoton


Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ylioppilastutkintoa muutetaan siten, että toisesta äidinkielen kokeesta kehitetään yleissivistystä sekä tiedon käsittelyä ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaava koe. Uuden kokeen on määrä tulla käyttöön kevään 2015 ylioppilaskirjoituksissa. Äidinkielen opettajain liiton mielestä tällainen uudistus on käsittämätön, sillä ylioppilastutkinnon on jo nyt kokonaisuutena määrä mitata täsmälleen samoja taitoja. Liitto pitää huonona myös sitä, että ylioppilaskoetta muutetaan ilman opetussuunnitelmien perusteiden muuttamista.
Uudistuksen taustalla ei ole virkamiestyönä valmisteltua ehdotusta tai mallikoetta eikä uuden kokeen tarvetta ole pedagogisista lähtökohdista tutkittu. Asiaa on valmisteltu täysin kuulematta niitä, joita se koskee. Kuitenkin jo elokuussa kouluissa pitäisi tietää, millainen koe on tulossa käyttöön. Syksyllä lukion aloittavat osallistuisivat uuteen kokeeseen keväällä 2015. Viimeksi äidinkielen ylioppilaskoe on uudistunut vuonna 2007.

Äidinkielen opettajain liiton mielestä aikataulu on mahdoton, mikäli koetta todella halutaan uudistaa. Koko ylioppilaskokeen kehittäminen on ÄOL:n näkökulmasta tärkeää, mutta koe on – jo opiskelijoiden oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun kannaltakin – suunniteltava huolellisesti, jotta se voidaan ottaa osaksi ylioppilastutkintoa. On suunniteltava kokeen tehtävätyypit, laadittava mallikoe, testattava mallikoetta ja tutkittava kokeen toimivuus, ennen kuin ylioppilaskokelaat voivat osallistua kokeeseen.

Näin nopealla aikataululla uuden kokeen kehittäminen ja käyttöönotto on mahdotonta. Kun äidinkielen ylioppilaskoe muuttui viimeksi vuonna 2007, tarvittiin kymmenvuotinen tutkimus- ja kehittämistyö sekä opettajien kouluttaminen. Nykyinen kaksiosainen koe on vakiinnuttanut asemansa: etenkin tekstitaidon koe on ilahduttavasti monipuolistanut nuorten kirjoitustaitoa.

ÄOL ihmettelee, miksi uutta koetta halutaan nyt, kun koko lukion opetussuunnitelmaa aletaan uudistaa vuodeksi 2016. Äidinkielen ylioppilaskoetta tulisikin uudistaa sen jälkeen, kun uusi opetussuunnitelma on valmis.

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa mainitaan myös tietotekniikan tuominen ylioppilaskokeeseen. ÄOL:n mielestä tietokoneiden käyttö on ensin otettava opetussuunnitelmien uudistuksen kautta pedagogiseksi osaksi opetusta alakoulusta lukioon. On myös selvitettävä, miten mahdollistetaan tietokoneiden hankinnat koko Suomen kouluissa tasapuolisesti. Vasta sitten tietotekniikkaa voisi tulevaisuudessa käyttää ylioppilaskokeessa.

Äidinkielen opettajain liitto ry.

 

Keskustelu koeuudistuksesta on käynnissä liiton jäsenten keskustelufoorumissa ja Facebook-sivuilla.